Siirry sisältöön

Dokumenteringens inlärningsstig – en studerandes reflektioner

Dokumenteringens inlärningsstig – en studerandes reflektioner. Skribenten Nicole Henriksson avlägger för tillfället sina magisterstudier i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Hon deltog i den sista svenskspråkiga dokumenteringsutbildningen oktober-november 2021.

Studerande Nicole Henriksson reflekterar i sin bloggtext över utbildningen till dokumenteringsexpert i förhållande till dokumenteringens roll inom studierna i socialt arbete.

 

Hur vet man hur man ska dokumentera klientarbetet när man börjar jobba som socialarbetare? Hur ska man skriva om klienten? Får man själv välja hur man dokumenterar?

En del av de som studerar till socialarbetare har redan erfarenhet av klientarbete inom social- och hälsovården, och kan säkert svara på dessa frågor. Men hur är det med dem som inte har någon erfarenhet av dokumentering i klientarbetet? Då man jobbar i social- och hälsovårdsbranschen och med klienter handlar det alltid om känslig information om klienten. Det är av stor betydelse för klienten hur och vad som skrivs om dem och detta blir ännu viktigare ju mera klienten tas med i själva dokumenteringsarbetet i det sociala arbetet.

 

Från novis…

Själv är jag socialarbetare med behörighet för vikariat och har hunnit jobba som socialarbetare på två olika arbetsplatser inom socialvården. I dessa jobb har jag hunnit lära mig tre olika klientdatasystem. Min första upplevelse av dokumentation var under praktiken i kandidatstudierna.

Jag hade möjlighet att praktisera inom anstaltsvården i barnskyddet i tio veckor. Jag visste inte hur man dokumenterar och fick lära mig allt från början. Främst har jag lärt mig allt jag vet om dokumentering genom att läsa andra socialarbetares dokumentering av klientarbetet. Alla har lite olika sätt att tala och skriva och det egna sättet syns också i dokumenteringen. Jag blev lärd att så länge jag får allt det viktigaste med, har det egentligen inte så stor betydelse hur man dokumenterar till exempel klientmöten. Jag uppmanades egentligen bara att börja skriva. Klient- och serviceplaner hade ändå en sorts struktur, som gjorde det enklare att veta hur man skulle gå till väga.

Efter min praktik kastade jag ut mig på fältet och älskar jobbet som socialarbetare. På båda arbetsplatserna fick jag genast hoppa in i klientarbetet; jag var helt ny med helt nya klienter och skulle dessutom lära mig ett helt nytt och främmande klientdatasystem. Jag kände mig så djupt uppslukad av havet att jag inte visste hur jag skulle börja simma för att hitta vägen upp! Men jag har alltid tyckt att det är lättast (och roligast) att lära sig i praktiken. Jag lärde mig snabbt och kände att det här klarar jag och tyckte att dokumenteringen var lätt. Dessutom fick jag med jämna mellanrum gå utbildningar som handlade om dokumentering, men inte en enda utbildning som jag gick fokuserade på själva innehållet i dokumentationen. Så även om jag har känt mig ganska säker på mig själv gällande dokumentationen, har jag ändå saknat någonting.

 

…till dokumenteringsexpert

Jag fick chansen att gå utbildningen till dokumenteringsexpert i samband med magisterkursen i praktikforskning, eftersom vår grupp skulle utföra vårt forskningsuppdrag inom Kansa-koulu III-projektet. Jag övervägde saken, eftersom jag hade lite ont om tid med skola och jobb. Utbildningen skulle ju ändå ta upp till 20 h under fyra veckors tid. Jag bestämde mig för att jag vill försöka hinna med utbildningen och vilken tur att jag bestämde mig för det!

Utbildningen har varit den mest omfattande jag någonsin gått inom den sociala branschen utöver universitetsutbildningen. Förutom praktikperioden har inte en enda utbildning eller enstaka kurser på universitetet nått ens nära det, som denna utbildning har fört med sig. Dokumenteringsutbildningen är så omfattande och ger så goda färdigheter i praktiken att jag påstår att den till och med kan ändra hela ens tankesätt, även för en erfaren dokumenterare.

Hur i hela världen ska en professionell i den sociala branschen kunna ha koll på all denna viktiga information ifall de inte får ta del av den i samlad form på något sätt?

Min åsikt är att en utbildning som denna borde finnas som en obligatorisk kurs i magisterstudierna i socialt arbete. Nu när jag har gått utbildningen undrar jag varför vi inte har något så här konkret vi lär oss på universitetet om dokumentering, som är en av de viktigaste delarna inom socialt arbete? Trots att alla inte kommer att jobba med direkt klientarbete efter att de blivit färdiga, är utbildningen så pass aktuell för hela socialvården att den säkert skulle vara till stor nytta för alla. Med tanke på att alla kommer att övergå till strukturerad dokumentering borde professionellas utbildning inom dokumentering vara en prioritet!

 

<< Palaa Kirjaamiskertomuksia -blogiin

 

Vieritä ylös