Siirry sisältöön

Stöd från rätt plats - Tuki oikeasta paikasta (Top-hanke)

 

Den finskspråkiga projektsidan finns här.

BARNSKYDDETS SEKTORSÖVERGRIPANDE UTVECKLING I VÄSTRA FINLAND


T
uki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (TOP-hanke) är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och vars syfte är att utveckla barnskyddet i Västra Finland. Projektet är ett av fem regionala utvecklingsprojekt inom barnskyddet som finansieras av SHM. Projekten är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, som till övriga delar huvudsakligen genomförs som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

PROJEKTETS MÅL:

1: Barn och unga som är klienter inom barnskyddet får ett bättre stöd för sin skolgång samt de mentalvårds- och missbrukartjänster de behöver.

2: Den sektorsövergripande kompetensen inom barnskyddet stärks.

3: Delaktigheten och möjligheterna att för de bland barn och unga som omfattas av barnskyddet ökar.

Projektet genomförs i Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta, och för genomförandet svarar Oy Vasso Ab (projektadministratör), Pikassos Oy, SONet BOTNIA, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, enheten för utveckling av barnskyddet i Satakunta, VSSHP Åbo universitetscentralsjukhus psykiatriska verksamhetsområde och Åbo stad. Dessutom är erfarenhetsexperterna centrala aktörer i det utvecklingsarbete som utförs inom projektet.

PROJEKTETS MÅLGRUPPER:

Yrkesutbildade inom barnskyddet i kommunerna, skol- och bildningsväsendet, sakkunniga inom barns och ungas mentala hälsa och beroenden samt missbrukarvården, chefer och personer i ledande ställning. De som får nytta av de tjänster som utvecklas inom projektet och den indirekta målgruppen är de barn som är klienter inom barnskyddet.

PROJEKTETS REGISTERBESKRIVNING:

Bekanta dig med registerbeskrivningen för projektet Stöd från rätt plats här (på finska).

 

Projektets presentationsbilder (pdf på finska, uppdaterad 1.12.2021)

 

Projektchef

Johanna Lehtola
johanna.lehtola [at] vasso.fi

Barnskydd och mentalvårdsarbete

Minna Huisman
minna.huisman [at] vasso.fi

Aliisa Kuronen
aliisa.kuronen [at] vasso.fi

Barnskydd, bildningsväsendet och småbarnsfostran

Niina Kuusinen
niina.kuusinen [at] pikassos.fi

Missbrukartjänster och barnskydd

Emmi Hakala
emmi.hakala [at] seamk.fi

Delaktighet och erfarenhetsexpertis

Aliisa Kuronen
aliisa.kuronen [at] vasso.fi

Kirsi Leppänen
kirsi.leppanen [at] porinperusturva.fi

Systemiskt arbetsgrepp

Siv Kola
siv.kola [at] seamk.fi

Marika Ahonen
marika.ahonen [at] turku.fi

Petra Ahonen
petra.ahonen [at] porinperusturva.fi

Projektsekreterare

Iida Uuppo
iida.uuppo [at] vasso.fi

Vieritä ylös