Siirry sisältöön

Stöd från rätt plats - Tuki oikeasta paikasta (Top-hanke)

 

Den finskspråkiga projektsidan finns här.

Barnskyddets sektorsövergripande utveckling i Västra Finland 


T
uki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (TOP-hanke) var ett projekt som finansierats av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och vars syfte var att utveckla barnskyddet i Västra Finland. Projektet var ett av fem regionala utvecklingsprojekt inom barnskyddet som finansierats av SHM. Projekten var en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, som till övriga delar huvudsakligen genomförs som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

 

Projektets mål:

1: Barn och unga som är klienter inom barnskyddet får ett bättre stöd för sin skolgång samt de mentalvårds- och missbrukartjänster de behöver.

2: Den sektorsövergripande kompetensen inom barnskyddet stärks.

3: Delaktigheten och möjligheterna att för de bland barn och unga som omfattas av barnskyddet ökar.

Projektet genomförs 2020–2022 i Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta, och för genomförandet svarade Oy Vasso Ab (projektadministratör), Pikassos Oy, SONet BOTNIA, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, enheten för utveckling av barnskyddet i Satakunta, VSSHP Åbo universitetscentralsjukhus psykiatriska verksamhetsområde och Åbo stad. Dessutom var erfarenhetsexperterna centrala aktörer i det utvecklingsarbete som utförs inom projektet.

Projektets målgrupper:

Yrkesutbildade inom barnskyddet i kommunerna, skol- och bildningsväsendet, sakkunniga inom barns och ungas mentala hälsa och beroenden samt missbrukarvården, chefer och personer i ledande ställning. De som får nytta av de tjänster som utvecklats inom projektet och den indirekta målgruppen är de barn som är klienter inom barnskyddet.

 

Projektets registerbeskrivning:

Bekanta dig med registerbeskrivningen för projektet Stöd från rätt plats här (på finska).

 

Vill du veta mer?

Projektet på Innokylä (på finska)

Slutrapporten (pdf, på finska)

Slututvärderingsrapporten (pdf, på finska, sammandrag på svenska)

Mellanutvärderingsrapporten (pdf, på finska)

Topin tarina -video på Youtube (på finska, undertitlar på svenska)

Projektets presentationsbilder (pdf, på finska, uppdaterad 12.9.2022)

 

Projektets nyhetsbrev

Du kan läsa projektets aktuella hälsningar varje månad i nyhetsbrevet! Klicka på länken nedan för att läsa nyhetsbrev direkt i din webbläsare.

Nyhetsbrev 12/2022

Nyhetsbrev 10/2022

Nyhetsbrev 09/2022

Nyhetsbrev 08/2022

Nyhetsbrev 06/2022

Nyhetsbrev 05/2022

Nyhetsbrev 04/2022

Nyhetsbrev 03/2022

Nyhetsbrev 02/2022

Nyhetsbrev 01/2022

Nyhetsbrev 12/2021

Nyhetsbrev 11/2021

Nyhetsbrev 10/2021

Nyhetsbrev 09/2021

Nyhetsbrev 06/2021

Nyhetsbrev 05/2021

Vieritä ylös