Siirry sisältöön

Stöd från rätt plats - Tuki oikeasta paikasta (Top-hanke)

 

Den finskspråkiga projektsidan finns här.

BARNSKYDDETS SEKTORSÖVERGRIPANDE UTVECKLING I VÄSTRA FINLAND


T
uki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (TOP-hanke) är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och vars syfte är att utveckla barnskyddet i Västra Finland. Projektet är ett av fem regionala utvecklingsprojekt inom barnskyddet som finansieras av SHM. Projekten är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, som till övriga delar huvudsakligen genomförs som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

PROJEKTETS MÅL:

1: Barn och unga som är klienter inom barnskyddet får ett bättre stöd för sin skolgång samt de mentalvårds- och missbrukartjänster de behöver.

2: Den sektorsövergripande kompetensen inom barnskyddet stärks.

3: Delaktigheten och möjligheterna att för de bland barn och unga som omfattas av barnskyddet ökar.

Projektet genomförs i Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta, och för genomförandet svarar Oy Vasso Ab (projektadministratör), Pikassos Oy, SONet BOTNIA, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, enheten för utveckling av barnskyddet i Satakunta, VSSHP Åbo universitetscentralsjukhus psykiatriska verksamhetsområde och Åbo stad. Dessutom är erfarenhetsexperterna centrala aktörer i det utvecklingsarbete som utförs inom projektet.

PROJEKTETS MÅLGRUPPER:

Yrkesutbildade inom barnskyddet i kommunerna, skol- och bildningsväsendet, sakkunniga inom barns och ungas mentala hälsa och beroenden samt missbrukarvården, chefer och personer i ledande ställning. De som får nytta av de tjänster som utvecklas inom projektet och den indirekta målgruppen är de barn som är klienter inom barnskyddet.

PROJEKTETS REGISTERBESKRIVNING:

Bekanta dig med registerbeskrivningen för projektet Stöd från rätt plats här (på finska).

 

Projektets presentationsbilder (pdf på finska, uppdaterad 12.9.2022)

 

Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om projektet!

Du kan läsa projektets aktuella hälsningar varje månad i vårt nyhetsbrev! Beställ nyhetsbrevet direkt till din e-post här. Tidigare publicerade nyhetsbrev kan du läsa direkt i din webbläsare genom att klicka på länken nedan.

Nyhetsbrev 09/2022

Nyhetsbrev 08/2022

Nyhetsbrev 06/2022

Nyhetsbrev 05/2022

Nyhetsbrev 04/2022

Nyhetsbrev 03/2022

Nyhetsbrev 02/2022

Nyhetsbrev 01/2022

Nyhetsbrev 12/2021

Nyhetsbrev 11/2021

Nyhetsbrev 10/2021

Nyhetsbrev 09/2021

Nyhetsbrev 06/2021

Nyhetsbrev 05/2021

 

TOP-teamet

Projektchef

Johanna Lehtola
johanna.lehtola [at] vasso.fi

Barnskydd och mentalvårdsarbete

Minna Paaer
minna.paaer [at] vasso.fi

Aliisa Kuronen
aliisa.kuronen [at] vasso.fi

Barnskydd, bildningsväsendet och småbarnsfostran

Niina Kuusinen
niina.kuusinen [at] pikassos.fi

Missbrukartjänster och barnskydd

Emmi Hakala
emmi.hakala [at] seamk.fi

Delaktighet och erfarenhetsexpertis

Aliisa Kuronen
aliisa.kuronen [at] vasso.fi

Systemiskt arbetsgrepp

Siv Kola
siv.kola [at] seamk.fi

Marika Ahonen
marika.ahonen [at] turku.fi

Petra Ahonen
petra.ahonen [at] porinperusturva.fi

Projektsekreterare

Iida Uuppo
iida.uuppo [at] vasso.fi

Vieritä ylös