Siirry sisältöön

Kirjaamisosaaminen on tärkeä digitaito

 

Kirjaamisosaaminen on tärkeä digitaito. Kirjoittajana projektisuunnittelija Elisa Savolainen POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeesta

POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeen projektisuunnittelija Elisa Savolainen käy läpi sosiaalihuollon tiedonhallinnassa jo tehtyjä ja vielä edessä olevia harppauksia. Digitalisaation ja muutostrendien keskellä kirjaamisosaaminen nousee yhä suurempaan arvoon.

 

Tutut muutostrendit korostavat myös sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen tärkeyttä. Soteuudistus yhdistää palvelusektoreita ja digitalisaatio lisää asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Sosiaalihuollon ammattilaisilta vaaditaan monialaisen kirjaamisen osaamista sekä selkeää ja ymmärrettävää viestintää.

Asiakasprosessit ja asiakastiedot avautuvat jatkossa asiakkaiden nähtäville Omakannan kautta. Asiakastietojen kirjaaminen asiakastietojärjestelmään ei ole kuitenkaan vain asiakkaita varten. Se on myös tiedontuotantoa, joka edistää tiedon toisiokäyttöä.

Kirjaamisosaaminen onkin tärkeä digitaito ja keskeinen osa sosiaalihuollon digitalisaatiota. Jotta tiedot olisivat hyödynnettävissä myös tutkimuksessa, palveluiden kehittämisessä, valvonnassa ja suunnittelussa, kirjaamisen tulee olla rakenteista.

Rakenteisella kirjaamisella varmistetaan, että tiedot ovat löydettävissä ja vertailukelpoisia. Kansalliset määrittelyt luovat rakenteet asiakastietojen käsittelylle.

Tiedot asiakasmääristä, tehdyistä arvioista ja suunnitelmista sekä asioiden käsittelyajoista antavat hyvää kuvaa resurssitarpeesta ja auttavat näin johtamisessa ja budjetoinnissa. Myös palveluiden kehittämistä varten tarvitaan paljon taustatietoja siitä, missä esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen lisäisi kustannustehokkuutta.

Tavoitteena on, ettei tilastotietoja tarvitse enää kerätä erikseen, vaan ne saadaan suoraan kehittyneistä ja yhteentoimivista tietojärjestelmistä. Vertailukelpoisen tiedon tuottamisessa voidaan hyödyntää myös määriteltyjä hyvinvointimittareita.

Edelleen tarvitaan moniammatillisten palvelu- ja toimintamallien kehittämistä esimerkiksi niin, että asiakkaalle voitaisiin luoda yksi yhteinen asiakassuunnitelma. Yhteistyö on tärkeää, että asiakkaiden palvelupolut olisivat sujuvia.

Myös asiakkaiden osallisuuden mahdollistavia tiedontuotannon välineitä tarvitaan asiakkaiden käyttöön lisää. Näitä ovat esimerkiksi sähköiset hakemukset ja omien tietojen täyttö ennakkoon palvelutarpeen arvioon tai asiakassuunnitelmaan. Kun sähköisen asioinnin tiedot tallentuvat automaattisesti asiakastietojärjestelmään, vähenee ammattilaisen kirjaamistyö. Asiakastietojen siirtoa moniammatillisessa yhteistyössä edistetään sähköisellä suostumuksella.

Olen todella iloinen siitä, että kansallisilla määrityksillä, asiakirjarakenteilla, palvelutehtävä- ja sosiaalipalveluluokituksilla sekä prosessin kuvauksilla on viety tietojärjestelmäkehitystä isoin harppauksin eteenpäin. Tämän kehityksen myötä ammattilaisten työvälineet saadaan kuntoon. Vielä tarvitaan ratkaisuja siihen, että moniammatillinen kirjaaminen on nykyistä sujuvampaa sekä siihen, että asiakkaat voivat osallistua tiedontuotantoon omilla välineillään.

 

Elisa Savolainen on sosiaalihuollon digitalisaatiosta innostunut sosiaalityöntekijä, ja tuore kirjaamisasiantuntija. POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeessa kehitetään digipalveluita Pohjois-Pohjanmaalla, jotta palvelut olisivat yhdenvertaisia ja palveluihin pääsy nopeutuisi.

 

Palaa Kirjaamiskertomuksia -blogiin

Vieritä ylös