Siirry sisältöön

Menetelmät ja julkaisut

Elämänjana

Elämänjana on sosiaalityön toiminnallinen työväline, jolla jäsennetään asiakkaan elämäntapahtumia. Se sopii monenlaisiin sosiaalityön asiakastilanteisiin tukien keskustelua ja edistäen asiakkaan osallisuutta työskentelyssä.

Suomeksi ja ruotsiksi laadittu työvälineen ohje rakentuu kolmesta osiosta: elämänjanan hyödyntäminen sosiaalityön asiakastyössä, elämänjanan perusrunko sekä elämänjanan sovelluksia sosiaalityössä.

Tutustu Elämänjana lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä -ohjeeseen täällä.

Kaksi naista istuu keinuissakasvot toisiaan kohti.
Ryhmä ihmisiä on asettanut kätensä päällekkäin.

Arkeen voimaa

Arkeen voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja siten kohentaa heidän elämänlaatuaan ja pärjäämistään arjessa. Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen harjoitteleminen käytännössä sekä vertaisuus. ArVo-toiminta sopii kaikille, jotka kaipaavat käytännön neuvoja arjessa pärjäämiseen, esimerkiksi yksinäisille, mielenterveyskuntoutujille sekä tukeva kaipaaville vanhemmille.

Tutustu Arkeen voimaa -toimintamalliin tarkemmin täällä.

Elämän värit

Elämän värit on pelillisyyttä hyödyntävä voimavarakeskeinen toimintamalli, jolla tuetaan maahan muuttaneita vanhempia, kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Toimintamallin kohderyhmänä ovat Suomeen muuttaneet perheet, joissa on alaikäisiä lapsia. Se toimii niin ryhmä- kuin yksilötyöskentelyssä, ja osa sisällöistä sopii myös muiden kuin maahan muuttaneiden perheiden kanssa työskentelyyn.

Tutustu Elämän värit -toimintamalliin ja sen sisältöihin tarkemmin täällä.

Lapsi tekee tornia eri värisistä rakennuspalikoista.
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Tilaa uutiskirje

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Vieritä ylös