Siirry sisältöön

Rakenteellisen sosiaalityön tietotuotanto perustuu vahvasti myös rakenteisiin asiakasasiakirjoihin

Rakenteellisen sosiaalityön tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaan tuottaa tietoa asiakkaiden tarpeista, niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä palvelujen vaikutuksista. Lisäksi rakenteellisen sosiaalityön avulla tulisi määritellä tavoitteelliset toimet ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä tuoda sosiaalihuollon asiantuntemus osaksi eri toimialojen suunnittelua sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tehtävää kehittämistä.  

 

Rakenteellisen sosiaalityön yhtenä osa-alueena on tietotyö, jossa keskiössä on tuottaa ja välittää tietoa yhteiskunnan eri tasoilta sosiaalisista elinolosuhteista, hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista sekä palvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta. Tietoa tarvitaan monella tasolla: käytännön työn toteuttamisen ja tutkimisen tueksi, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin sekä tieteelliseen tutkimukseen. Keskeistä on monipuolinen tietoperusta rakenteellisen sosiaalityön tueksi. (Pohjola 2011.) 

 

Rakenteellisessa sosiaalityössä tuotetaan ja muodostetaan tietoa monin eri tavoin. Myös asiakastyön kirjaukset asiakastietojärjestelmissä tuottavat tietoa rakenteellista sosiaalityötä varten. Rakenteinen kirjaaminen ja tietojen tallentuminen Kanta-arkistoon mahdollistavat sosiaalihuollon tiedon hyödyntämisen niin alueellisella kuin kansallisella tasolla. Asiakastyöstä tehdyt rakenteiset kirjaukset ovat osa tietojen ja vaikuttamisen pitkää ketjua, mikä voi ulottua esimerkiksi tiedolla johtamisesta aina asiakastyön ja palvelujen kehittymiseen sekä poliittiseen päätöksentekoon asti. 

 

Avainasemassa on siis kirjaamisen rakenteisuus, jotta tietoa voidaan hyödyntää ja sillä voidaan vaikuttaa. Sosiaalihuollossa rakenteisen kirjaamisen opettelu on vasta alussa, sillä harvalla hyvinvointialueella tai yksityisellä palveluntuottajalla on käytössään asiakastietojärjestelmä, joka toimii täysin kansallisten asiakirjarakenteiden mukaisesti. Vaikuttavan rakenteellisen sosiaalityön elinehto on laadukas ja luotettava tieto. Osaltaan tämä taataan sillä, että organisaatioissa panostetaan ammattilaisten osaamiseen käyttää rakenteisia asiakasasiakirjoja järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti.  

 

Kansa-koulu 5 -hankkeen aluekoordinaattorit
Anu Virtanen – Socca – Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Sivi Talvensola – Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske)
Kirsi Kaartinen – Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
Hanna Jokimies
– Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom)

 

Kirjallisuus
Pohjola, Anneli (2011) Rakenteellisen sosiaalityön aika. Teoksessa Anneli Pohjola & Riitta Särkelä (toim.) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, 207–224. 

 

<< Palaa Kirjaamiskertomuksia-blogiin

Vieritä ylös