Siirry sisältöön

Raportti: Yksityisten palveluntuottajien kirjaamisen kehittäminen vaatii panostusta erityisesti Kanta-liittymiseen

Tuore raportti perustuu Kansa-koulu 5 -hankkeen yhteistyössä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa toteuttamaan kyselyyn, jolla kartoitettiin sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen nykytilaa yksityisissä organisaatioissa.  

Valtakunnallinen Kansa-koulu 4.0 -hanke toteutti vuoden 2022 kesä- ja syyskuun välillä tuleville hyvinvointialueille kyselyn, jonka avulla selvitettiin niiden valmiutta kohdata tulevina vuosina edessä olevat muutokset. Kyselyn vastausten perusteella oli havaittavissa, että Kanta-liittyminen haastoi tulevia hyvinvointialueita eivätkä ne olleet huomioineet yksityisiä palveluntuottajia muutosten keskellä.

Sosiaalihuollon kirjaamisen tilannetta haluttiin kartoittaa myös yksityisten palveluntuottajien osalta. Heille suunnattuun kyselyyn saatiin vastaus 94:ltä Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenorganisaatiolta. Suurin osa kyselyyn vastanneista organisaatioista tuottaa palveluita sekä hyvinvointialueen lukuun että asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Yksityisten vastaukset mukailivat hyvinvointialueilta saatuja signaaleja.

Suurin osa organisaatioista on luokitellut tuottamansa palvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräämän palvelutehtäväluokituksen mukaisesti, mutta vain reilulla kolmanneksella organisaatioista on THL:n palvelutehtäväluokitus käytössä asiakastietojärjestelmissään. Vain vajaalla neljänneksellä vastaajista on aikataulutettuna suunnitelmallinen Kanta-liittymisen prosessi. Kansa-koulu-hankkeiden valmentamat kirjaamisasiantuntijat on tunnistettu yksityisissä organisaatioissa melko hyvin, mutta heidän rooliaan ei ole määritelty eikä työtä ole huomioitu palkkauksessa tai työaikajärjestelyissä suurimmassa osassa organisaatioita.

Tärkeimmäksi tekijäksi yksityisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisessä nousee yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yli 90 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole saanut ohjausta ja neuvontaa Kanta-liittymiseen hyvinvointialueilta. Yksityiset organisaatiot ovat hyvin vahvasti sidoksissa niin asiakastietojärjestelmätoimittajiin kuin erityisesti tuottamiensa palveluiden järjestäjiin eli hyvinvointialueisiin.

 

Tutustu Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tila 2023 -raporttiin.

 

Lisätietoa: Kansa-koulu 5 -hanke, info@kirjaamisfoorumi.fi

 

<< Palaa Kirjaamiskertomuksia -blogiin

Vieritä ylös