Siirry sisältöön
lamppu-top

Tuki oikeasta paikasta -hanke koordinoi erilaisten lastensuojelun ja monialaisen yhteistyön mallien pilottikokeiluja Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Pilotointeja tehdään 2021–2022 aikana. Lue pilotoinneista lisää alta!

Lastensuojelulaitosten sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen välisen tiedonkulun ja yhteistyön edistäminen

Pilotin tavoitteena on pystyä auttamaan paremmin eri toimijoiden yhteisiä asiakkaita mm. parantamalla yhteistyötä ja tiedonkulkua omahoitajan ja omaohjaajan välillä. Sen aikana otetaan käyttöön sähköinen esitietolomake sekä työstetään tiedonkulun rakenteita. Pilottiin osallistuu kaikki kunnalliset lastensuojelulaitokset Varsinais-Suomesta sekä Tyksin lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot. Pilotin jälkeen mallit levitetään koko hankealueelle.

Sijaishuoltoon siirtyvien lasten terveystarkastusten mallintaminen

Pilotin tavoitteena on luoda maakunnallinen malli sijoittamisen yhteydessä tehtävistä terveystarkastuksista ja levittää sitä myöhemmin koko hankealueelle. Pilotti toteutetaan Turussa ja Salossa.

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön kehittäminen

Pilotin tavoitteena on varmistaa riittävä tiedon siirtäminen lastensuojelusta varhaiskasvatukseen tukemaan lapsen arkea. Malli pilotoidaan Raumalla ja Pietarsaaressa, ja se sisältää mm. Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa -esitietolomakkeen.

MindMe – koulu kuuluu kaikille -koulutuskokonaisuus

Yhdessä Pesäpuu ry:n kanssa järjestettävä koulutus- ja kehittämisprojekti auttaa kuntia kehittämään ja pilotoimaan hyviä käytäntöjä sijaishuollossa kasvavien koulunkäynnin järjestämisessä ja kouluakäymättömyyteen puuttumisessa. Pilotti toteutetaan Porissa sekä Kankaanpäässä, Eurassa ja Ulvilassa lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimivassa kunnallisessa kouluyksikössä. Lisäksi yksi kehittäjäryhmä käynnistettiin perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Lagmansgårdenin koulukodin kanssa. Kokonaisuus sisältää edellä mainittujen toimijoiden kehittäjäryhmät sekä kaikille avoimen työpajasarjan. Porissa suunnitellaan erityisesti Sisukas-mallin käyttöönottoa.

Johdatus systeemisyyteen -tietoiskut

Puolipäiväiset johdatukset systeemisestä työotteesta on järjestetty ja tullaan järjestämään koko hankealueella mm. lastensuojelulaitoksille, lasten- ja nuorisopsykiatrialle, Rauman perhekeskukselle sekä kokemusasiantuntijoille. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä systeemisestä työotteesta sekä parantaa yhteistyön sujuvuutta.

Arviointimittareiden pilotointi

Yhteistyössä THL:n kanssa pilotoidaan ORS- ja SRS-mittareita, jotka tuovat näkyväksi lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkaan kokemusta muutoksesta ja työskentelysuhteen toimivuudesta. Tavoitteena on, että palautetietoinen työote vahvistuu pilotoivissa tiimeissä. Pilotti toteutetaan Turussa ja Pietarsaaressa.

Päihdeosaamisen vahvistaminen systeemisissä tiimeissä

Pietarsaaren lastensuojelun systeemisissä tiimeissä on otettu käyttöön toimintatapa, jossa päihdetyöntekijä osallistuu tiimeihin säännöllisesti. Tavoitteena on tehdä yhteinen suunnitelma ja arvioida asiakkaan tilannetta moniammatillisesti.

Toimivien nuorten päihdeinterventio- ja hoitomallien kartoittaminen ja pilotointi

Vaasassa pilotoidaan alaikäisten päihdekartoituksia nuorisoasema Klaarassa ja lastensuojelun avopalveluissa Haavissa. Pilotit ovat käynnistyneet syksyn 2021 aikana. Tavoitteena on, että alaikäisten päihdeongelmiin pystytään puuttumaan varhaisemmassa vaiheessa ja nuoret saavat oikea-aikaisen tuen.

Vieritä ylös