Siirry sisältöön

Kotipalvelun asiakas on ollut asumispalveluissa intervallijaksolla. Kenellä asiayhteys säilyy ja miten pitkään?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiayhteys asiakkaan ja työntekijän välillä voidaan todentaa silloin, kun asiakkaan tietoihin on tehty merkintä siitä palveluyksiköstä, jossa työntekijä työskentelee. Tätä kutsutaan palveluyksikön asiakkuudeksi. Kun on kyse toistuvista intervallijaksoista, voi olla järkevää pitää asiakkuus voimassa niin kauan kuin suunniteltuja jaksoja on tiedossa. Asiakkuutta ei tarvitse aina lopettaa silloin, kun asiakas kotiutuu jaksolta. Jos suunniteltu asiakkuus yksikössä päättyy ja…

Lue lisää

Miksi THL:n vammaispalvelujen asiakasasiakirjoissa ei ole mukana “päätöstä välttämättömän terveydenhuollon toistuvasta antamisesta vastustuksesta riippumatta”?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Päätös välttämättömän terveydenhuollon antamisesta ja päätös sitomisesta ovat lääkärin tekemiä päätöksiä, joten ne ovat terveydenhuollon asiakirjoja. Ne tallennetaan siis potilastiedon arkistoon, ei sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, ja täten niiden rakenteita ei ole Sosmetassa. Ne löytyvät koodistopalvelimelta. THL/Lomake – Päätös välttämättömän terveydenhuollon toistuvasta antamisesta vastustuksesta riippumatta kehitysvammaisten erityishuollossa…

Lue lisää

Miten kansallisessa koodistopalvelussa julkaistavien luokitusten sisältämien luokkien järjestys määräytyy?

Koodistopalvelimella luokitusten luokat esitetään CodeID:n mukaisessa järjestyksessä. Ja CodeID:n koodistopalvelin tulkitsee merkkijonona, ei järjestyslukuina. Siksi esim. Tunniste (eli CodeID) 10 tulee heti 1:n jälkeen. Harvat luokitukset on viety koodistopalvelimelle niin, että luokat olisivat aakkosjärjestyksessä. Tämä ei estä luokituksen luokkien järjestyksen toteuttamista asiakastietojärjestelmään jotenkin muuten, esim. aakkosten mukaisessa järjestyksessä. THL ei ota kantaa asiakastietoa käsittelevien järjestelmien…

Lue lisää

Onko kaikki kotouttamistyö sosiaalihuoltoa ja laaditut asiakasasiakirjat sosiaalihuollon rekisteriin kuuluvia? Miten sosiaalityöntekijän tekemä kotoutamisen edistäminen eroaa sosiaalityöstä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kotoutumislaissa kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta sekä vastuu kotouttamisohjelman laatimisesta. Kunnalle asetetut tehtävät ovat sosiaalihuoltoa, mutta TEM:n vastuulla oleva toiminta ei sitä ole. Sosiaalihuollon asiakastietomalliin on sisällytetty ne asiakasasiakirjat, jotka talletetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Kototutumisen edistäminen on palvelu, jota voi olla…

Lue lisää

Selvitys on asiakirja, jonka laatii asiakas. Mikä asiakirja on olosuhdeselvitys?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Selvitys-asiakirjatyypin määritelmä löytyy koodistopalvelusta (Sosiaalihuolto – Asiakasasiakirjatyyppi). Määritelmän mukaan selvitys on ”sosiaalihuollon asiakasasiakirja, jolla sosiaalihuollon asiakas antaa palvelunantajalle tietoa itseään koskevan asian ratkaisemiseksi tai palvelun järjestämiseksi. Palvelunantajien laatimat selvitystä vastaavat asiakirjatyypit ovat arvioita, lausuntoja tai yhteenvetoja.” Olosuhdeselvitys eli lapsen huolto- ja tapaamisoikeusselvitys (tyypiltään lausunto) poistettiin asiakastietomallista, koska sitä ei tallenneta Sosiaalihuollon…

Lue lisää
Vieritä ylös