Siirry sisältöön

Koska kotihoidolle ja muille sote-yhteisille palveluille määritellään tietorakenteet?

Vastattu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Toimintakyvyn kirjaamiseen liittyvät tietorakenteet ovat ainoita julkaistuja sote-yhteisiä tietorakenteita. Tällä hetkellä kotihoidossa syntyy sekä asiakastietoa että potilastietoa, mutta yhteisiä tietorakenteita ei ole määritelty, eikä niiden määrittelylle ole sovittu aikataulua. Sosiaali- ja terveydenhuollon säädösten kokonaisuudistus on käynnissä, ja toivottavasti se tuo tähän asiaan edistystä

Lue lisää

Miten määritellään, onko kyseessä sosiaali- vai terveydenhuollon toimintayksikkö?

Vastattu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Yksikkö on sosiaalihuollon palveluyksikkö, jos siellä tarjotaan sosiaalipalveluita, ja terveydenhuollon palveluyksikkö, jos siellä tarjotaan terveydenhuollon palveluita. Samalla tavalla yksikkö on sosiaalihuollon toimintayksikkö, jos se on vastuussa sosiaalipalveluiden järjestämisestä tai tuottamisesta, ja terveydenhuollon toimintayksikkö, jos se on vastuussa terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä tai tuottamisesta. Toiminta- tai palveluyksikkö voi olla…

Lue lisää

Sosiaalihuollon toimintayksikköön ostetaan sosiaalipalvelun toteuttamisen yhteydessä terveydenhuollon palvelua lääkäriltä. Mihin rekisteriin lääkärin kirjaamat tiedot kuuluvat?

Vastattu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on sosiaalihuollon palveluyksikön oma työntekijä, joka osallistuu sosiaalipalvelun antamiseen, niin silloin hänen kirjaamansa potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon toimintayksikön rekisterin potilastietoja sisältävään osarekisteriin. Ostopalvelulääkäri voi olla itsenäinen ammatinharjoittaja tai terveydenhuollon palvelunantajan työntekijä. Silloin hän tallentaa syntyvät potilastiedot terveydenhuollon potilasrekisteriin myös silloin, kun toimii sosiaalihuollon palveluyksikön tiloissa.…

Lue lisää

Miksi ostopalvelulääkäri ja -psykologi kirjaavat potilastiedon arkistoon? Eikö kyseessä ole sosiaalihuollon potilastieto?

Vastattu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Lääkäri tai psykologi, joka ei ole sosiaalihuollon henkilöstöä, antaa terveydenhuollon palvelua silloinkin, kun tällaista palvelua hankitaan sosiaalihuollon asiakkaana olevalle henkilölle. Terveyspalvelu ei muutu sosiaalipalveluksi, vaikka potilas asuisi esimerkiksi sosiaalihuollon lastensuojelulaitoksessa.

Lue lisää
Vieritä ylös