Siirry sisältöön

”Kanta-liittyminen on yhä selkeä mysteeri” – Yksityiset organisaatiot tarvitsevat edelleen tukea kirjaamisen kehittämisessä ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisessä

Osana Kansa-koulu 5 hankkeen toimintaa toteutettiin yhteistyössä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa yksityisten organisaatioille suunnattu verkosto. Verkoston tarkoituksena oli pilotoida toimintaa, josta saadaan tuotettua tietoa yksityisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Verkostossa oli mukana 24 yksityistä sosiaalihuollon palveluita tuottavaa organisaatiota ja se toimi kansallisesti, sillä verkoston osallistujaorganisaatioiden palvelutuotanto kattoi kaikki 22 hyvinvointialuetta ja kaikki sosiaalihuollon palvelutehtävät. Verkoston rinnalla toteutettiin laajemmin yksityisiin organisaatioihin suunnattu kysely, johon saatiin vastaus vajaasta sadasta organisaatiosta. Kyselyn pohjalta on laadittu aiemmin blogiteksti: Yksityisten palveluntuottajien kirjaamisen kehittäminen vaatii panostusta erityisesti Kanta-liittymiseen.  

 

Verkoston tapaamisissa käsiteltiin laajasti sosiaalihuollon kirjaamisen ajankohtaiseen kehittämiseen liittyviä aiheita ja luotiin tilannekuvaa yksityisten organisaatioiden tilanteesta. Verkoston merkittävin konkreettinen tuotos on yksityisten organisaatioiden kirjaamisasiantuntijoiden roolien määrittely hyvinvointialueille luotujen kirjaamisasiantuntijoiden roolien pohjalta. Lisäksi verkostosta nousseen tarpeen pohjalta tuotettiin Terveydenhuollon ammattilainen sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedon kirjaajana -tietopaketti. Verkoston toimintamalliin ja tuotoksiin pääset tutustumaan tarkemmin Innokylässä.

 

Verkosto kokoontui Kansa-koulu 5 -hankkeen aikana keväästä 2023 kevääseen 2024. Jäsenten kokemuksia kartoitettiin toiminnan päättyessä kyselyllä, johon saatiin vastaus 15 verkoston 24 osallistujasta. Vastaajat olivat tyytyväisiä siihen, että he saivat kokouksissa hyödyllistä tietoa valtakunnallisesta kehittämisestä ja että verkostosta oli hyötyä yksityisten organisaatioiden erityistarpeiden esiin nostamisessa.

 

Vastaajat toivoivat yksityisten palveluntuottajien verkostolle jatkoa – moni kaipaa edelleen ajankohtaista tietoa Kantaan liittymisestä ja mahdollisuutta keskustella aiheesta. Lisäksi toivottiin esimerkiksi, että verkosto jakautuisi jatkossa palvelutehtävittäin, järjestelmätoimittajat otettaisiin mukaan verkostotoimintaan sekä että hyvinvointialueilla ja yksityisillä palveluntuottajilla olisi yhteinen verkosto.  

 

Verkostolta saatuja sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja kirjaamisen kansallista yhteistyötä koskevia kehittämisideoita olivat esimerkiksi tarve kansalliseen ohjeistukseen ja foorumiin sekä erityisesti hyvinvointialueiden ja yksityisten väliseen yhteistyöhön. Lisäksi kaivattiin hyvinvointialueille tietoa, jota jakaa, sillä kokemuksen mukaan nyt yksityisten saama ohjeistus ei aina ole ollut oikeanlaista. Huomionarvoista on, että monet yksityiset tuottavat palveluita useammalle hyvinvointialueelle ja mikäli ohjeet eivät ole valtakunnalliset, aiheuttaa se haasteita. 

 

Verkostotoiminnan tavoitteet oli mitoitettu sillä periaatteella, että pienellä osallistujajoukolla saadaan riittävän kattavasti tietoa yksityisten palveluntuottajien kirjaamisen kehittämisen tarpeista. Toiminnan lähtöolettamus oli, että yksityiset palveluntuottajat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa kirjaamisen kehittämisessä ja myös Kanta-liittymisen suunnittelussa. Tämä osoittautuikin oikeaksi. Yhden vastaajan sanoin ”Kanta-liittyminen on yhä selkeä mysteeri ja tätä mysteeriä ratkomaan tarvitaan edelleen vahvaa kansallista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

 

Yksityisten verkoston toiminnasta vastanneet Kansa-koulu 5 -aluekoordinaattorit
Päivi Tossavainen, Socca – Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Anu Virtanen,
Socca – Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus

 

<< Palaa Kirjaamiskertomuksia-blogiin

Vieritä ylös