Siirry sisältöön

Kirjaaminen muuttuu – THL, Kela ja Kansa-koulu ovat tukenasi

Vuoden 2021 marraskuussa voimaan tullut asiakastietolaki velvoittaa julkisia ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivia yksityisiä sote-organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 1.9.2024 mennessä.

Sosiaalihuollon organisaatioiden tulee siis seuraavien vuosien aikana esimerkiksi ottaa käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämät kansalliset asiakirjarakenteet ja siirtyä asiakastiedon rakenteiseen kirjaamiseen. THL, Kela ja Kansa-koulu tarjoavat toisiaan täydentävää tukea kirjaamiseen liittyvien muutosten kynnyksellä.

 

THL tukee rakenteisen kirjaamisen käyttöönotossa

Sosiaalihuollossa otetaan vaiheittain käyttöön rakenteiset asiakasasiakirjat (thl.fi). Tukea muutosprosessiin tarjoaa THL, joka muun muassa järjestää sosiaalihuollon organisaatioille rakenteisen kirjaamisen tukitilaisuuksia.

Lue lisää THL:n tarjoamasta rakenteisen kirjaamisen käyttöönoton tuesta (thl.fi)

 

Kela auttaa arkistoon liittymisessä

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisessä ja arkiston käyttöönotossa apua tarjoaa Kelan Kanta-palvelut. Kelan Kanta-palveluiden verkkosivuilta (kanta.fi) löytyy lisätietoa käyttöönottoprosessin vaiheista sekä Kelan Kanta-palveluiden tarjoamasta tuesta. Sosiaalihuollon palvelunantajat saavat tukea käyttöönottoihin koulutustallenteilta sekä kolmesti vuodessa järjestettävistä tukitilaisuuksista.

 

Kansa-koulu valmentaa ja välittää tietoa

Sosiaalialan osaamiskeskusten luotsaamat Kansa-koulu-hankkeet ovat vuodesta 2015 alkaen valmentaneet tuhansista sosiaalialan ammattilaisista kirjaamisasiantuntijoita. Valmennuksen suorittaneet asiantuntijat toimivat työyhteisöidensä tukena ja muodostavat kansallisen kirjaamisasiantuntijaverkoston.

Hankkeiden koordinoiman verkoston kautta kirjaamisasiantuntijoille tarjotaan tuoreinta tietoa sosiaalihuollon kirjaamisen ja tiedonhallinnan aiheista. Kansa-koulu-hankkeet toimivat siis viestinviejinä kansallisten toimijoiden ja sosiaalialan kentän välillä – ja viesti kulkee molempiin suuntiin.

Haluatko tietää lisää? Lue lisää Kansa-koulu-hankkeiden järjestämistä valmennuksista Kirjaamisfoorumin verkkosivuilla (vasso.fi) ja tutustu Kansa-koulu-hankkeiden ylläpitämään kirjaamisen avoimeen materiaalipankkiin.

 

Vieritä ylös