Siirry sisältöön

Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (Top-hanke)


Ruotsinkielisen hankesivun löydät täältä.

Lastensuojelun monialainen kehittäminen Länsi-Suomessa

 

Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (TOP-hanke) oli Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena oli lastensuojelun monialainen kehittäminen Länsi-Suomen alueella. Hanke oli yksi viidestä STM:n rahoittamasta alueellisesta lastensuojelun kehittämishankkeesta. Hankkeet olivat osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, joka toteutetaan muilta osin pääasiassa osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Hankkeen tavoitteet:

1: Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat nykyistä paremman tuen koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa mielenterveys-
ja päihdepalvelut.

2: Lastensuojelun monialainen osaaminen vahvistuu.

3: Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hanke toteutettiin v. 2020–2022 Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan alueella, ja sen toteuttamisesta vastasivat Oy Vasso Ab (hankehallinnoija), Pikassos Oy, SONet BOTNIA, Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, VSSHP Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialue ja Turun kaupunki. Lisäksi kokemusasiantuntijat olivat keskeisiä toimijoita hankkeessa tehtävässä kehittämistyössä.

Hankkeen kohderyhmät:

Kuntien lastensuojelun, koulu- ja sivistystoimen, lasten ja nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien sekä päihdehuollon ammattilaiset, esihenkilöt ja johtotehtävissä toimivat henkilöt. Hankkeessa kehitettyjen palvelujen hyödyn saajina ja välillisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina olevat lapset.
Vieritä ylös