Siirry sisältöön

Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (Top-hanke)


Ruotsinkielisen hankesivun löydät täältä.

Lastensuojelun monialainen kehittäminen Länsi-Suomessa

 

Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats (TOP-hanke)  on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on lastensuojelun monialainen kehittäminen Länsi-Suomen alueella. Hanke on yksi viidestä STM:n rahoittamasta alueellisesta lastensuojelun kehittämishankkeesta. Hankkeet ovat osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, joka toteutetaan muilta osin pääasiassa osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Hankkeen tavoitteet:

1: Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat nykyistä paremman tuen koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa mielenterveys-
ja päihdepalvelut.

2: Lastensuojelun monialainen osaaminen vahvistuu.

3: Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan alueella, ja sen toteuttamisesta vastaavat Oy Vasso Ab (hankehallinnoija), Pikassos Oy, SONet BOTNIA, Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, VSSHP Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialue ja Turun kaupunki. Lisäksi kokemusasiantuntijat ovat keskeisiä toimijoita hankkeessa tehtävässä kehittämistyössä.

Haluatko lisää tietoa?

Hankkeen verkkosivut www.tukioikeastapaikasta.fi

Hankkeen esittelydiat (pdf, päivitetty 1.12.2021)

Seuraa hanketta Twitterissä!

 

Projektipäällikkö

Johanna Lehtola
johanna.lehtola [at] vasso.fi

Lastensuojelu ja mielenterveystyö

Minna Huisman
minna.huisman [at] vasso.fi

Aliisa Kuronen
aliisa.kuronen [at] vasso.fi

Lastensuojelu, sivistystoimi ja varhaiskasvatus

Niina Kuusinen
niina.kuusinen [at] pikassos.fi

Päihdepalvelut ja lastensuojelu

Emmi Hakala
emmi.hakala [at] seamk.fi

Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus

Aliisa Kuronen
aliisa.kuronen [at] vasso.fi

Kirsi Leppänen
kirsi.leppanen [at] porinperusturva.fi

Systeeminen työote

Marika Ahonen
marika.ahonen [at] turku.fi

Petra Ahonen
petra.ahonen [at] porinperusturva.fi

Niina Kalela
niina.kalela [at] vasso.fi

Siv Kola
siv.kola [at] seamk.fi

Projektisihteeri

Iida Uuppo
iida.uuppo [at] vasso.fi

Hankkeen kohderyhmät:

Kuntien lastensuojelun, koulu-ja sivistystoimen, lasten ja nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien sekä päihdehuollon ammattilaiset, esihenkilöt ja johtotehtävissä toimivat henkilöt. Hankkeessa kehitettävien palvelujen hyödyn saajina ja välillisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina olevat lapset.

Hankkeen rekisteriseloste:

Tutustu Tuki oikeasta paikasta -hankkeen rekisteriselosteeseen tästä.

Vieritä ylös