Siirry sisältöön

Sosiaalinen raportointi

Toistuvatko tietyt asiat tai ongelmat? Oletko huomannut myönteisiä kehityskulkuja? Onko asioita, joista sinulla on herännyt huoli ja joihin toivot muutosta? Onko sinulla mahdollisesti ratkaisuehdotusta asiaan?

Saatat työssäsi kohdata asioita, jotka jäävät vaivaamaan. Sosiaalisen raportoinnin avulla pääset kertomaan niistä eteenpäin, jolloin ratkaisuja voidaan ryhtyä kehittämään. Sosiaalinen raportointi onnistuessaan antaa kattavan ja ajankohtaisen tilannekatsauksen siitä, mitä kuntalaisten elämään tällä hetkellä kuuluu, ja onko juuri nyt nousemassa ilmiöitä, joihin olisi hyvä pikimmiten puuttua.

Sosiaalisen raportoinnin työkalu

sosiaalihuoltolain mukainen raportointi

Tarkoitettu varsinaissuomalaisille sosiaalityöntekijöille ja –ohjaajille sekä Lounais-Suomen poliisin työntekijöille. Voit raportoida milloin vain, också på svenska!

Mitä halutaan ratkaista?: Perustyön ohessa helposti käytettävä tapa tehdä SHL7 § edellyttämää rakenteellista sosiaalityötä. Kanava, jossa työssä havaitusta ilmiöstä kumpuavan toimenpide-ehdotuksen etenemiseen voi luottaa ja josta saa palautteen. Sosiaalityön ja –ohjauksen ammatillisen statuksen vahvistuminen. Asiakaskunnan osallisuuden edistyminen. Samalla saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen pureksittua ja syvempää tietoa heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista.

Hallinnollinen prosessi: Vasso kerää kuntakohtaiset raportit kaksi kertaa vuodessa ja toimittaa esimiehille ja esittää jatkokehittämisehdotukset kunnassa. Lisäksi maakunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä hyödyntää tuloksia maakunnan Hyvinvointikertomuksessa vuosittain ja valtuustokausittain.

Lue yleisohjeistus.

järjestöjen raportointi

Tarkoitettu varsinaissuomalaisten järjestöjen vapaaehtoisille ja työntekijöille. Voit raportoida milloin vain, också på svenska!

Mitä halutaan ratkaista: Tämä työkalu on tarkoitettu kehittämään järjestötyötä. Sosiaalinen raportointi tarkoittaa, että järjestössä palkkatyötä tai vapaaehtoistyötä tekevät vastaavat oheiseen kyselylomakkeeseen ja kertovat, minkälaisia havaintoja/ilmiöitä he ovat työssään kohdanneet.

On tärkeää, että vastaat kyselyyn ja kerrot, mitkä ovat ne ongelmat, joiden parissa omat asiakkaat painivat. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää myös, kun omat havainnot tai huolet tuntuvat vielä epävarmoilta tai pieniltä. Näin päästään käsiksi mahdollisesti nouseviin ilmiöihin ennen kuin ne suuriksi huoliksi kasvavatkaan.

Hallinnollinen prosessi: Vasso kerää kuntakohtaiset raportit kaksi kertaa vuodessa ja toimittaa järjestöille. Lisäksi maakunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä hyödyntää tuloksia maakunnan Hyvinvointikertomuksessa vuosittain ja valtuustokausittain järjestötyön osalta.

Ville Santalahti.

Ville Santalahti

Suunnittelija
050 559 0701

Raportti käytössä muissa maakunnissa / alueilla 2/2021:

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Vasson uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös