Siirry sisältöön

Aikuissosiaalityö

Työikäisten sosiaalipalveluiden kehittäminen osana Tulevaisuuden sote-keskusta

Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittämisohjelma käynnistyi tammikuussa 2022. Kehittämishanke jakaantuu kolmeen osioon:

  • Työikäisten sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden määrittely
  • Monialainen työskentely sote-keskuksessa
  • Rakenteellisen sosiaalityön edistäminen ja sosiaalityön tietoperustainen kehittäminen

Kehittämisessä on tavoitteena kuvata erityisesti monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluketjut ja palvelukokonaisuudet. Kuvausta varten erikseen perustettu työryhmä työskentelee tavoitteen saavuttamiseksi asiakassegmentointien, sosiaalipalvelujen määrittelykorttien, moniammatillisten työryhmien ja monialaisten palvelujen kuvaamisen parissa. Hankeosiossa keskitytään muun muassa kuvaamaan, mitkä työikäisten sosiaalipalveluista tulee jatkossakin olla lähipalveluita, mitä palveluita voimme tarjota alueellisesti ja mitkä palvelut voidaan keskittää. Teemoina on lisäksi digitaalisten palveluiden hyödyntäminen, jalkautuvan ja yhteisösosiaalityön hyvien toimintamallien löytäminen ja levittäminen sekä erityisen tuen tarpeisten asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja palveluiden nivelvaiheet.

Tulevaisuudessa sote-keskuksessa tulee työskentelemään sosiaalihuollon ammattilaisia terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla. Kuusi sosiaalityöntekijää pilotoi kokonaisuutta olemassa oleviin asiakasohjausta tarjoaviin terveyskeskuksiin. Aikuissosiaalityön, vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden piirissä on asiakkaita, joiden palvelutarve ja kokonaistilanne on erityisen haastava. Näissä tilanteissa tarvitaan monialaista yhteistyötä asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi ja palveluiden yhteensovittamiseksi. Pilotoinnin kautta määritellään ja kuvataan sote-keskuksen työikäisten monialaisen tiimin osallistujat, roolit, tehtävät ja tavoitteet sekä pilotoidaan tiimin toimintaa. Lisäksi määritellään sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän rooli monialaisessa yhteistyössä. Tavoitteena on muotoilla palveluintegraatiota vahvistava toimintamalli erityisen haastavassa asemassa olevien asiakkaiden tilanteiden ratkaisemisen tueksi, mallintaa hyvinvointialueen, kuntien ja Kelan sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää kuntoutuspalveluiden yhteensovittamista.

Työikäisten sosiaalipalveluissa asioivien henkilöiden elämäntilanteet ja haasteet ovat usein yhteiskunnallisesti monimutkaisia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tutkimusnäyttöön perustuvia käytäntöjä sekä monialaista yhteistyötä ja tiedontuotantoa. Hankkeen avulla edistetään vaikuttavien toimintakäytäntöjen leviämistä sekä niiden arviointia alueella. Varsinais-Suomessa on käytössä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen luoma sosiaalisen raportoinnin malli. Tavoitteena on edistää mallin käyttöönottoa siten, että sosiaalisen raportoinnin tuloksia hyödynnetään jatkossa osana palvelujen kehittämistä ja päätöksentekoa. Sosiaalihuollon tutkimus- kehittämis- ja innovointirakenne koostuu tällä hetkellä osista, vaikka professiona se edellyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aktiivista roolia. Hankkeen tavoitteena on suunnitella sosiaalihuollon tuleva TKI-rakenne yhteistyössä muiden kehittämisohjelmien kanssa.

Projektipäällikkö Laura Leppänen

Sosiaalityöntekijä VTM, sairaanhoitaja AMK
Työikäisten sosiaalihuollon kehittämisohjelma,
Tulevaisuuden sote-keskushanke
050 556 8806

Kehittämisestä löytyy lisätietoa myös hyvinvointialueen nettisivuilta

https://vshyvinvointialue.fi/article/tyoikaisten-sosiaalipalvelujen-kehittamisohjelma/

 

Diaesityksen kansi: Aikuissosiaalityö - eilen ja erityisesti tänään.
Ville Santalahti.

Ville Santalahti

Kehittämispäällikkö
050 559 0701

MATERIAALIT

PRO SOS -hankkeessa tuotetut loppumateriaalit löytyvät http://www.prosos.fi - Jos haluat lisätietoa/koulutusta jostain näistä aiheista, ota yhteyttä!

Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Minna Zechner (toim.)

Aikuissosiaalityö - esite

PKS-hyvinvointimittarin käyttöönootto kunnan aikuissosiaalityössä -tiedostot.

JULKAISUN TAUSTAMATERIAALI:

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös