Siirry sisältöön

Gradupraksis

Uusi gradupraksisryhmä aloittaa marraskuussa 2020 puoli vuotta kestävän gradupraksiksen. Gradupraksiksen tavoitteena on tukea sosiaalialan käytäntötutkimusta Varsinais-Suomessa.

Gradupraksispilottiin osallistuu enintään viisi sosiaalityön pääaineopiskelija Turun yliopistosta/Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenian sosiaalityön maisteriohjelmasta. Vassossa opiskelijoita tuetaan opinnäytetyön aiheen valinnassa ja aineistojen hankinnassa. Opiskelijoille järjestetään kerran kuukaudessa Vasson tiloissa (tai etätapaamisena) gradutyöskentelyä tukeva keskusteluryhmä sekä muutaman kerran kuukaudessa kokoontuva vapaamuotoisempi keskustelupiiri "Gradua ja kahvia".

Opiskelijoille nimetään Vasson asiantuntijoista yhteyshenkilö, joka tukee opiskelijaa gradupraksiksen ajan. 2020-2021 valittujen opiskelijoiden yhteyshenkilöinä toimivat Reeta Valta, Ville Santalahti ja Tapio Häyhtiö.

Kaksi opiskelijaa voivat tehdä osana praksistaan kolme kuukautta kestävän osa-aikaisen työskentelyjakson Vassossa. Tässä gradupraksisharjoittelussaan opiskelijat osallistuvat Vasson viestintätehtäviin ja tapahtumajärjestelyihin sekä tekevät mahdollisesti opinnäytteensä teemaan liittyviä pienimuotoisia projektitöitä.

Opinnäytteen valmistuttua gradupraksikseen osallistuneet opiskelijat laativat tutkielmastaan Vasson sivuilla julkaistavan verkkovideon ja esittelytekstin.

Gradupraksis toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa.

Sosiaalityön graduvaiheen opiskelija Miiamari kertoo kokemuksistaan vuoden 2019-2020 gradupraksis-pilotista. 

Gradupraksiksen opinnäytetyö: Sosiaalityön johtajien näkemyksiä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden syistä ja seurauksista

Johanna Holappa Sosiaalityön johtajien näkemyksiä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden syistä ja seurauksista Sosiaalityön työmarkkinoilla on viime vuosina ollut monia ongelmallisia ilmiöitä, kuten sosiaalityöntekijäpulaa ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksia. Myös sosiaalityöntekijöiden nopeasta vaihtuvuudesta on tullut yksi sosiaalityön henkilöstötilanteen kipukohdista. Vaihtuvuus koetaan sosiaalityössä ongelmaksi ja vaihtuvuutta on tutkittu erityisesti sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, mutta läpimurtoa ongelman ratkaisemisessa ei ole vielä saavutettu. Edellä mainittujen…

Lue lisää

Gradupraksiksen opinnäytetyö: Asiakasväkivallan muodot, ennakointi ja ennaltaehkäisy

Jenna Nykänen Asiakasväkivallan muodot, ennakointi ja ennaltaehkäisy – tapaustutkimus lastensuojelun sijaishuoltoyksiköstä   Yleisesti työhyvinvointi Suomessa on parantunut, mutta väkivaltaiset tilanteet ja niiden uhka työssä ovat yleistyneet. Asiakasväkivallan määrän koetaan kasvaneen esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, joiden työntekijämäärät ovat muutenkin olleet kasvussa viime vuosikymmenet. Asiakasväkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakastyössä asiakas tai muu työsuhteen ulkopuolinen henkilö kohdistaa väkivaltaa…

Lue lisää

Gradupraksiksen opinnäytetyö: Lastensuojelun johtaminen julkisessa keskustelussa

Jenna Fagerholm “Taloudelliset resurssit riittäisivät varsin hyvin laadukkaan lastensuojelun järjestämiseen” – tutkielma lastensuojelun johtajuuden kehittämisen julkisesta kirjoittelusta   Lastensuojelu on 2020-luvulle tultaessa kriisissä ja suurien muutospaineiden alla. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on suurta, työpahoinvointi yleistä ja asiakasmäärät pahimmillaan yli puolet suositeltua suurempia. Nykypäivän keskustelua hallitsee erilaiset tehokkuusvaatimukset sekä asiakkaiden moninaistuvat tarpeet ja niihin vastaaminen. Lastensuojelun koordinointi…

Lue lisää

Lisätietoja

Tapio Häyhtiö

Tapio Häyhtiö

Toimitusjohtaja
050 559 0769
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Tilaa uutiskirje

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Vieritä ylös