Siirry sisältöön

Osallistuja- ja uutiskirjerekisteri

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen osallistuja- ja uutiskirjerekisteri

Laadittu 3.5.2019. Päivitetty 29.11.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy VASSO Ab
Y-tunnus: 1796674-1

 

Rekisterin vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö
tapio.hayhtio@vasso.fi
050 559 0769

 

Hankkeiden yhteyshenkilöt

Kansa-koulu: Marianna Heikkilä, marianna.heikkila@vasso.fi

TOP: Tapio Häyhtiö, tapio.hayhtio@vasso.fi

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, kahden keskiset sopimukset sekä julkisen tehtävän hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat sähköpostiosoite, nimi, nimike, organisaatio, maakunta.

Tiedot säilytetään 10 vuotta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun rekisteröity antaa henkilötiedot joko kysely- tai ilmoittautumistyökalun avulla, sähköpostitse, puhelimitse, kirjallisesti, henkilökohtaisesti. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

 

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät sovellukset

MailerLite: uutiskirjeen lähetys ja tilaajien hallinta. Palvelutarjoajan palvelimet sijaitsevat Euroopassa.

Webropol: tapahtumaosallistujien ilmoittautumisen rekisteröinti ja hallinta. Palvelutarjoajan palvelimet sijaitsevat Suomessa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös