Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy VASSO Ab, on maakunnallinen organisaatio ja verkosto, joka kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluja. VASSO on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut.

VASSO kuuluu koko maan kattavaan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus osaamiskeskustoiminnasta. Sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.