Siirry sisältöön

Systeeminen toimintamalli

Systeeminen toimintamalli on tuonut systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun, välineet ja rakenteet sosiaalityön käyttöön. Malli on alun perin kehitetty lastensuojelun tarpeisiin, mutta systeemistä työotetta voidaan soveltaa myös muissa lasten-, aikuisten- ja perheiden palveluissa.

Työskentelyn ytimessä ovat suhdeperustainen työote sekä kunnioittava, keskusteleva ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus. Nämä näkyvät niin päivittäisessä asiakastyössä, systeemisen tiimin toiminnassa kuin reflektoivassa viikkokokouksessakin. Systeemisessä työtavassa asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja tämän vuoksi mukaan otetaan myös tärkeät läheiset ja asiakkaan asioissa toimivat ammattilaiset.

Toimistotilan nojatuoleilla ja sohvalla istuvat ihmiset keskustelevat keskenään.

Peruskoulutus verkossa

Systeemisen toimintamallin peruskoulutusta on saatavana verkkokoulutuksena. Koulutus on tarkoitettu Varhan työntekijöille, jotka ovat jo mukana systeemisessä tiimissä tai aloittamassa siinä, mutta eivät ole saaneet peruskoulutusta tai niille, jotka haluavat käydä koulutuksen uudelleen. Koulutus on maksuton.

Systeeminen työote -verkkokoulutus koostuu kuudesta eri osiosta

  • systeeminen ajattelu ja työote
  • toimintamallin ydinelementit
  • viikkokokous ja reflektoiva keskustelu
  • suhdeperustainen työskentely
  • monitoimijainen yhteistyö
  • johtaminen ja vaikuttavuus

Osiot on rytmitetty suoritettavaksi viikko kerrallaan. Lisäksi on seitsemäs viikko, joka tuo joustoa suorittamiseen. Koulutusta suoritetaan helppokäyttöisellä oppimisalustalla itselle sopivina ajankohtina. Aikaa se vie noin 3–4 tuntia viikossa.

Täydennyskoulutus verkossa

Varhan alueella toimiville systeemisille tiimeille on saatavilla itseopiskelu- ja kehittämismateriaalia. Olemme keränneet verkkoalustalle aihepiireittäin tietoa ja ideoita, kuinka kehittää systeemistä työotetta tiimeissä. Materiaali on tarkoitettu inspiraatioksi kehittämispäiviin tai sellaisiin viikkokokouksiin, joissa ei käsitellä asiakastapauksia. Sivustolta löytyy myös tehtäväehdotuksia. Koulutus on maksuton.

Kolme ensimmäistä aihealuetta on julkaistu ja alustaa kehitetään aktiivisesti. Tällä hetkellä saatavilla on:

  • systeeminen tiimi
  • viikkokokous
  • tunnetyöskentely

Alustalle myönnetään yhdet käyttöoikeudet tiimiä kohden.

Materiaalit

Aaltio, E. & Isokuortti, N. (2019): Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit. Kuvaus asiakastason ydinelementeistä, tavoitteista ja toimintamekanismeista. Työpaperi 33/2019. Helsinki: THL.

Fagerström, K. (2016): Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu. Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelutyössä. Työpaperi 42/2016. Helsinki: THL.

Petrelius, P., Yliruka, L. & Miettunen, N. (2021) Systeemisiä kokeiluja – kohti jatkuvaa yhdessä oppimista. Työpaperi 7/2021. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Systeemisen toimintamallin tilannekuva Varsinais-Suomessa 2021.

Yliruka, L. & Tasala, T. (2022) Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kansallinen tilannekuva vuonna 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 09/2022. Helsinki. THL.

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös