Siirry sisältöön

Opinnäytteet

Opinnäytetyöaihepankki

Keräämme varsinaissuomalaisilta sosiaalialan toimijoilta aihe-ehdotuksia sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan pro gradu -töitä varten. Aihe-ehdotukset yhteystietoineen julkaistaan tällä sivulla.

Mikäli sinulla on kysyttävää, tai haluat ilmoittaa aihe-ehdotuksesi muussa muodossa, otathan yhteyttä!

Ajankohtainen opinnäytetyö

Sosiaalialalla valmistuu vuosittain suuri määrä opinnäytetöitä, mutta tehtyjä tutkimuksia ei useinkaan löydetä oppilaitosten ulkopuolella.

Vasso esittelee yhteistyössä vastavalmistuneiden sosiaalialan ammattilaisten kanssa opinnäytetöitä "Ajankohtainen opinnäytetyö" -sarjassa.

Yhteistyössä mukana Turun yliopiston sosiaalityön oppiaine sekä Turun Ammattikorkeakoulu.

Gradupraksiksen opinnäytetyö: Asiakasväkivallan muodot, ennakointi ja ennaltaehkäisy

Jenna Nykänen ASIAKASVÄKIVALLAN MUODOT, ENNAKOINTI JA ENNALTAEHKÄISY – tapaustutkimus lastensuojelun sijaishuoltoyksiköstä   Yleisesti työhyvinvointi Suomessa on parantunut, mutta väkivaltaiset tilanteet ja niiden uhka työssä ovat yleistyneet. Asiakasväkivallan määrän koetaan kasvaneen esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, joiden työntekijämäärät ovat muutenkin olleet kasvussa viime vuosikymmenet. Asiakasväkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakastyössä asiakas tai muu työsuhteen ulkopuolinen henkilö kohdistaa väkivaltaa…

Lue lisää

Ajankohtainen opinnäytetyö: Monikulttuuriset työmarkkinat

Heidi Ehn Monikulttuuriset työmarkkinat: työelämän haasteet maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta   Heidi Ehn tarkastelee opinnäytetyössään ammatillisen koulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajanaisten työn ja perheen yhteensovittamista sekä siihen liittyviä haasteita. Opinnäytetyötä varten haastateltiin lähihoitajakoulutuksen suorittaneita perheellisiä maahanmuuttajanaisia. Opinnäytetyön tuloksissa nousi esiin perheen vanhempien toimiva keskinäinen työnjako, mutta yhtä lailla myös rasismi ja suomen kielen oppimiseen liittyvät haasteet.   Maahanmuuttajanaisten työllisyystilanne…

Lue lisää

Ajankohtainen opinnäytetyö: Lähisuhdeväkivaltapalvelut asiakkuuden peilissä

Erica Toivonen Lähisuhdeväkivaltapalvelut asiakkuuden peilissä Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden naisten kokemuksia avun hakemisesta ja saamisesta sekä heidän näkemyksiään lähisuhdeväkivaltapalveluiden kehittämispisteistä   Lähisuhteissa tapahtuvassa väkivallassa loukkaantuu tai siihen kuolee edelleen paljon ihmisiä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka tapahtuu usein omassa kodissa ja jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen henkilö. Suurin…

Lue lisää

Ajankohtainen opinnäytetyö: Psykoedukaatio mielenterveyden tukena osallisuutta edistävässä sosiaalityössä

Susanne Peltola Jokamielentaidot – Psykoedukaatio mielenterveyden tukena osallisuutta edistävässä sosiaalityössä Mielenterveys on positiivinen ja hyvä asia. Mielenterveys voidaan nähdä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan toiminnan edellytyksenä, voimavarana ja henkisenä pääomana. Moni kuitenkin kamppailee mielenterveyspulmiensa kanssa yksin, koska avun saaminen voi olla hankalaa. Mielenterveyspalvelujen ruuhkautuminen ja resurssien puute on näkynyt niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla jo pitkään.…

Lue lisää

Lisätietoja

Reeta Valta

Reeta Valta

Suunnittelija
050 559 0766
logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Tilaa uutiskirje

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Vieritä ylös