Siirry sisältöön

Gradupraksiksen opinnäytetyö: Asiakasväkivallan muodot, ennakointi ja ennaltaehkäisy

Etusivu » Blogi » Yleinen » Gradupraksiksen opinnäytetyö: Asiakasväkivallan muodot, ennakointi ja ennaltaehkäisy

Jenna Nykänen

Asiakasväkivallan muodot, ennakointi ja ennaltaehkäisy

– tapaustutkimus lastensuojelun sijaishuoltoyksiköstä

 

Yleisesti työhyvinvointi Suomessa on parantunut, mutta väkivaltaiset tilanteet ja niiden uhka työssä ovat yleistyneet. Asiakasväkivallan määrän koetaan kasvaneen esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, joiden työntekijämäärät ovat muutenkin olleet kasvussa viime vuosikymmenet. Asiakasväkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakastyössä asiakas tai muu työsuhteen ulkopuolinen henkilö kohdistaa väkivaltaa työntekijään, joka toimii ammattiroolissaan. Asiakasväkivalta vaikuttaa työntekijän ja asiakkaan välisen suhteen lisäksi koko työyhteisön turvallisuuteen ja sen vuoksi väkivalta tulisi pyrkiä minimoimaan ja palveluita kehittää väkivaltatilanteita ehkäiseviksi.

 

Sain aineistokseni eräältä Lounais-Suomen lastensuojelun sijaishuollon yksiköltä vuoden 2018 kaikki heidän työntekijöidensä tekemät ilmoitukset väkivaltaan liittyneistä vaaratilanteista työpaikalla. Tutkimukseni tarkoituksena oli kehittää kyseisen laitoksen toimintaa väkivaltatilanteiden vähentämiseksi sekä lisätä tietoisuutta asiakasväkivallasta ilmiönä. Olin kiinnostunut selvittämään, millaista asiakasväkivalta vaaratilanneilmoitusten mukaan yksikössä oli ja millaisia ennaltaehkäisyn keinoja aineistossa esiintyi. Jaottelin työssäni ennaltaehkäisykeinot rakenteellisen tason, tilanteellisen tason ja yksilötason keinoihin ehkäistä asiakasväkivaltaa.

 

Asiakasväkivalta oli tutkimuksen mukaan yksikössä yleistä, mutta väkivallan määrä vaihteli paljon osastoittain. Väkivaltatilanteet liittyivät usein yksittäisten nuorten toimintaan. Väkivalta oli vaaratilanneilmoitusten perusteella useammin fyysistä kuin henkistä. Kaikki fyysinen väkivalta oli sijaishuollossa asuvien nuorten aiheuttamaa ja uhkaa koettiin harvoin yksikön ulkopuolelta. Väkivallan seuraukset olivat useammin fyysisiä kuin psyykkisiä, tosin aiempien tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että henkistä väkivaltaa ja sen psyykkisiä seurauksia jätetään useammin raportoimatta.

 

Suurimpana väkivaltaa ehkäisevänä keinona pidettiin riittäviä resursseja. Tilanteellisella tasolla korostuivat ympäristön turvallisuus, säännöt ja yhteistyö. Yksilötasolla ennakointia edisti hyvä vuorovaikutus, koulutus ja menetelmäosaaminen sekä nuorten provosoinnin välttäminen. Kiinnittämällä huomioita näihin rakentellisen, tilanteellisen ja yksilötason tekijöihin, voidaan edistää väkivallattomuutta sijaishuollon työympäristöissä. Kehittämistyöhön on tärkeää ottaa työntekijöiden ja esimiesten lisäksi myös sijaishuollon asiakkaana olevat lapset ja nuoret.

 

Lue lisää tutkimuksestani täältä.

 


Jenna Nykänen on valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan sosiaalityö kesällä 2020. Tällä hetkellä hän työskentelee Turussa aikuissosiaalityön parissa. Jennalle on tärkeää tukea ja auttaa asiakkaita näiden elämää hankaloittavien haasteiden selvittämisessä.  Hän haluaa kiittää opinnäytetyöhön aineiston tarjonnutta tahoa sekä Vassoa hyvästä yhteistyöstä!

 

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös