Siirry sisältöön

TOIMINTAMALLI

toimintamalli-banner

TAUSTAA

Arkeen Voimaa -toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä, osana laajaa tutkimushanketta. Tällöin havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaiden kokemista oireista ovat sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

ArVo-toimintamalli tarjoaa itsehoidon työkaluja tämän oireiden kehän katkaisemiseksi. Toimintamalli on käytössä jokaisella maailman mantereella. Suomessa toimintaa on ollut vuodesta 2012 lähtien.

Seuraavat oireet seuraavat usein toisiaan kehämäisesti: kipu, stressi, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitukset.

Visuaalinen kuvaus leipätekstissä kuvatusta oireiden kehästä, jossa oireet asettuvat saman ympyrän kehälle.

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP). Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

KOHDERYHMÄ

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu kaikille, joilla on jokin arkipärjäämisen haaste. Ryhmään ovat tervetulleita myös omaishoitajat ja erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimivat. Ryhmästä saa tukea omaan työhyvinvointiin. Sinulla ei tarvitse olla diagnoosia etkä tarvitse lähetettä.

 

RYHMÄN TOIMINTA

Arkeen Voimaa -ryhmät toimivat elämän haasteita kohdattaessa tukena akuutin vaiheen jälkeen. ArVo-ryhmän ohjaaminen perustuu koulutettujen ohjaajien toimintaan. Ryhmät eivät korvaa muita, esimerkiksi ammattilaisen ohjaamia sairauskohtaisia ryhmiä: päinvastoin ArVo-ryhmä voi innostaa osallistumaan jatkossa myös muiden ryhmien toimintaan.

 

ASIAKKAAN PALVELUPOLKU

Meistä kuka tahansa voi kohdata erilaisia arjen haasteita. Hyvinvointialueen terveys- ja hyvinvointipalveluista voi saada ammatillista tukea ja ohjeita omahoitoon. Palveluohjauksen kautta asiakas voidaan tarvittaessa ohjata edelleen Arkeen Voimaa -ryhmään. Ryhmän aikana ja sen jälkeen tukea voi saada läheisiltä, kunnan hyvinvointipalveluista, yksityisiltä palveluntarjoajilta sekä kolmannelta ja neljänneltä sektorilta.

 

RYHMÄTAPAAMISEN RAKENNE

Leipätekstissä kuvattu ryhmätapaamisen rakenne esitettynä aikajanana.

Ryhmätapaaminen sisältää toimintasuunnitelman läpikäymisen ja palautteen, yhteensä 2–6 käsiteltävää aihetta, tauon ja vapaata keskustelua, uuden toimintasuunnitelman laatimisen sekä kotitehtävät. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa terveyttä edistävät elämäntavat, ajatuksen uudelleen suuntaaminen, vuorovaikutustaidot, tunteiden käsittely ja lääkkeiden käyttö.

ARVO-RYHMÄÄN OSALLISTUMISEN MYÖTÄ SINULLA ON MAHDOLLISUUS:

  • tulla kuulluksi ja nähdyksi
  • kohentaa hyvinvointia ja elämänlaatua
  • lisätä oireiden hallintaa
  • selviytyä arjessa paremmin
  • parantaa yhteistyötaitoja terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa
  • vähentää terveyspalveluiden käyttöä
  • lisätä arkiliikuntaa ja oppia lisää terveyttä edistävästä ruokailusta.

    Positiiviset vaikutukset voivat pysyä yllä jopa kaksi vuotta.

    Toiminnan vaikuttavuus on todistettu useissa tutkimuksissa!

YHTEYSTIEDOT

Riikka Haumo
Valtakunnallinen koordinaattori

040 611 7393

KANSAINVÄLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Vieritä ylös