Siirry sisältöön

Kansa-koulu-hankkeiden materiaaleja hyödynnetään laajasti sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisessä

Kirjoittajina erityisasiantuntija Ulla Sotaniemi sekä erikoissuunnittelija Hanna Jokimies Kansa-koulu 5 -hankkeesta.

Kansa-koulu-hankkeet ovat kehittäneet sosiaalihuollon kirjaamista vuodesta 2015 alkaen. Vuosien aikana hankkeissa on valmennettu työyhteisöihin tuhansia kirjaamisasiantuntijoita sekä tuotettu monipuolista sosiaalihuollon kirjaamiseen liittyvää materiaalia. Hankkeen materiaalipankissa on:

 

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja hyödynnetään laajasti. Esimerkiksi viime vuoden 2023 aikana materiaalipankissa on ollut tuhansia käyttäjiä, jotka ovat vierailleet materiaalipankissa useita kertoja. Lisäksi monet hyvinvointialueet ja muut sosiaalihuollon toimijat ovat hyödyntäneet hankkeen materiaaleja omissa sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämistoimissaan, esimerkiksi uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton koulutuksien yhteydessä. Materiaaleja ovat hyödyntäneet myös oppilaitokset, joilla on tärkeä rooli kouluttaa tulevia sosiaalihuollon ammattilaisia hyvään kirjaamiseen heti uran ensiaskeleilla.

 

Kansa-koulu-hankkeiden vahvuutena toiminta on ollut alusta alkaen kaksikielistä ja kirjaamisen kehittämistä on tehty tasapuolisesti suomeksi ja ruotsiksi. Ruotsinkielisten kirjaamisasiantuntijavalmennusten lisäksi hankkeessa on tuotettu ajantasaista kirjaamisen kehittämisen materiaalia ruotsiksi. Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittäminen on näin ollut yhtenäistä kaksikielisissä työyhteisöissä.

 

Kansa-koulu-hankkeen materiaalien laaja hyödyntäminen kertoo siitä, että ne ovat tarpeellisia ja käyttökelpoisia sosiaalihuollon kirjaamiseen tutustumisessa ja omien tietojen ylläpitämisessä. Materiaalit ovat tukeneet niin kirjaamisasiantuntijoita, esihenkilöitä, työyhteisöjä kuin kokonaisia organisaatioita ja oppilaitoksia kirjaamisen kehittämisessä ja hyvän kirjaamisen jalkauttamisessa, perehdyttämisessä ja opettamisessa. Materiaalit on koottu kirjaamisfoorumi.fi-sivustolle, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä niin suomeksi kuin ruotsiksi.

 

<< Palaa Kirjaamiskertomuksia-blogiin

Vieritä ylös