Hoppa till innehåll

Handbok för dokumenteringsexperter

Vi har tagit fram en handbok för dokumenteringsexperter som stöd för dig när du planerar dokumenteringsutbildningar och förbereder dig för rollen som dokumenteringsexpert.

Handbok för dokumenteringsexperter (version 1.0, uppdaterad 8.4.2021).

Materialbank

I Dokumenteringsforums materialbank hittar du mångsidigt läromaterial om dokumenteringen som du kan utnyttja i din arbetsgemenskap. CC-BY-NC 4.0 -licensen tillämpas på materialet. Du kan alltså sprida och kopiera materialet bara du beaktar följande villkor:

1. Nämn alltid materialets upphovsmän tydligt.

2. Du kan inte använda materialet i kommersiella syften.

Utbildningsmaterialet på Dokumenteringsforum:

Webbutbildningen på Kirjaamisfoorumi har delats in i fyra temaveckor. Nedan hittar du nedladdningsbara versioner av diapresentationerna som vi går igenom under veckorna. Materialet ersätter inte ett egentligt deltagande i utbildningen utan har planerats att i första hand användas av de sakkunniga som gått dokumenteringsutbildningen i deras arbetsgemenskaper.

Den egentliga webbutbildningen innehåller utöver materialet i materialbanken dessutom videoföreläsningar, övnings- och diskussionsuppgifter, case-exempel samt kompletterande läromaterial.

I vidstående presentation av materialet får du en helhetsbild av hurdant material, som finns tillgängligt samt tips om delaktighetsfrämjande uppgifter, som du kan använda dig av i din egen arbetsgemenskap.

Presentation av materialet (pdf)

Du kan ladda ner temaveckans diapresentationer skilt för sig eller som ett enda zippaket. Diaserierna innehåller också exempel på uppgifter, som du kan använda dig av i din egen arbetsgemenskap. Uppgifterna hittar du före källförteckningen.

I denna temahelhet behandlas frågan ”Varför det är viktigt att dokumentera inom socialvården?”.

Du kan ladda ner temaveckans diapresentationer skilt för sig eller som ett enda zippaket.

Vecka 1 - 1. Varför dokumenterar vi arbetet inom socialvården?(pdf)

Vecka 1 - 2. Etiska perspektiv på dokumentering (pdf)

Vecka 1 - 3. Språkets betydelse i dokumentering (pdf)

Vecka 1 - 4. Stärkande av delaktighet med hjälp av dokumentering (pdf)

Vecka 1 (zip)

I denna temahelhet behandlas dokumentering av klientuppgifter och vad som gör uppgifterna enhetliga, lätta att hitta och jämförbara. Den här delen utgör grunden för din förståelse varför klientuppgifter ska dokumenteras på ett enhetlig sätt.

Du kan ladda ner temaveckans diapresentationer skilt för sig eller som ett enda zippaket.

Vecka 2 - 1. Serviceuppgifter, socialservice och serviceprocesser (pdf)

Vecka 2 - 2. Socialservice inom serviceuppgifterna (pdf)

Vecka 2 - 3. Hur specificeras klientuppgifter? (pdf)

Vecka 2 - 4. Exempel på strukturering av uppgifter (pdf)

Vecka 2 (zip)

I denna temahelhet behandlas information som uppstår i kontaktytan mellan social- och hälsovården, i vilka register uppgifterna sparas och vem som får se eller behandla dem. I helheten får du veta hur du kan utbyta klientuppgifter inom och mellan organisationer med beaktande av dataskyddet. Du lär dig också att identifiera möjligheterna att utarbeta gemensamma handlingar i sektorsövergripande samarbete.

Du kan ladda ner temaveckans diapresentationer skilt för sig eller som ett enda zippaket.

Vecka 3 - 1. Vad är sektorsövergripande samarbete? (pdf)

Vecka 3 - 2. Behandlingen av uppgifter inom social- och hälsovården (pdf)

Vecka 3 - 3. Klient- och patientuppgifter (pdf)

Vecka 3 - 4. Saklig anknytning (pdf)

Vecka 3 - 5. Behandling av personuppgifter, dataskydd och informationssäkerhet (pdf)

Vecka 3 (zip)

I denna temahelhet behandlas den nationella utvecklingen av informationshanteringen och dokumenteringen inom socialvården. Efter att ha gått igenom detta tema förstår du varför det är viktigt att utveckla och förenhetliga den dagliga dokumenteringen med tanke på helheten.

Du kan ladda ner temaveckans diapresentationer skilt för sig eller som ett enda zippaket.

Vecka 4 - 1. Vad är informationshantering inom social- och hälsovård och hur styrs den? (pdf)

Vecka 4 - 2. Kanta-tjänsterna (pdf)

Vecka 4 - 3. Ärendehantering inom socialvården (pdf) 

Vecka 4 - 4. Vad är strukturerad lagring och vilka är dess fördelar? (pdf)

Vecka 4 (zip)

Dokumenteringsforums administratörer:
Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa

Skrolla till toppen