Hoppa till innehåll

Handbok för dokumenteringsexperter

Vi har sammanställt en handbok för dokumenteringsexperter som stöd för dig när du planerar dokumenteringsutbildningar och förbereder dig för rollen som dokumenteringsexpert.

Handbok för dokumenteringsexperter (version 1.0, uppdaterad 8.4.2021).

Svarsbank för knepiga frågor (på finska)

Under projektets gång har vi i samband med dokumenteringsutbildningar och olika evenemang fått ta del av många utmaningar och frågor beträffande dokumentation. En del frågor har vi klarat av att svara på inom projektet, men en del har vi också rådfrågat Institutet för hälsa och välfärd samt Social- och hälsovårdsministeriet om.

Vi har sammanställt en svarsbank med svar på dessa frågor för alla till kännedom.

Kolla svarsbanken här (på finska)

Printa ut hustavlorna för god dokumentering

De bekanta hustavlorna för god dokumentering finns nu i den öppna materialbanken på Dokumenteringsforum. I hustavlorna finns samlat goda förfaringssätt för dokumentering. Ladda ner och printa ut dem att ha t.ex. vid din arbetspunkt!

Materialbank

I Dokumenteringsforums materialbank hittar du mångsidigt läromaterial om dokumenteringen som du kan utnyttja i din arbetsgemenskap. CC-BY-NC 4.0 -licensen tillämpas på materialet. Du kan alltså sprida och kopiera materialet bara du beaktar följande villkor:

1. Nämn alltid materialets upphovsmän tydligt.

2. Du kan inte använda materialet i kommersiella syften.

Utbildningsmaterialet på Dokumenteringsforum:

Webbutbildningen på Dokumenteringsforum har delats in i fyra temaveckor. Nedan hittar du nedladdningsbara versioner av diapresentationerna som vi går igenom under veckorna. Materialet ersätter inte deltagande i utbildningen, utan har planerats att i första hand användas av experterna som gått dokumenteringsutbildningen i deras arbetsgemenskaper.

Den egentliga webbutbildningen innehåller utöver materialet i materialbanken dessutom videoföreläsningar, övnings- och diskussionsuppgifter, case-exempel samt kompletterande läromaterial.

Diaserierna innehåller också exempel på uppgifter, som du kan använda dig av i din egen arbetsgemenskap. Uppgifterna hittar du före källförteckningen.

29.9.2022: Diaserierna uppdaterad.

Ladda ner hela materialet! (.zip)

I denna temahelhet behandlas dokumentering av klientuppgifter och vad som gör uppgifterna enhetliga, lätta att hitta och jämförbara. Den här delen utgör grunden för din förståelse varför klientuppgifter ska dokumenteras på ett strukturerad sätt.

Vecka 2 - 1. Serviceuppgifter, socialservice och serviceprocesser (pdf)

Vecka 2 - 2. Socialservice inom serviceuppgifterna (pdf)

Vecka 2 - 3. Hur specificeras klientuppgifter? (pdf)

Vecka 2 - 4. Exempel på strukturering av uppgifter (pdf)

 

I denna temahelhet behandlas information som uppstår i kontaktytan mellan social- och hälsovården, i vilka register uppgifterna sparas och vem som får se eller behandla dem. I helheten får du veta hur du kan utbyta klientuppgifter inom och mellan organisationer med beaktande av dataskyddet. Du lär dig också att identifiera möjligheterna att utarbeta gemensamma handlingar i sektorsövergripande samarbete.

Vecka 3 - 1. Vad är sektorsövergripande samarbete? (pdf)

Vecka 3 - 2. Behandlingen av uppgifter inom social- och hälsovården (pdf)

Vecka 3 - 3. Klient- och patientuppgifter (pdf)

Vecka 3 - 4. Saklig anknytning (pdf)

Vecka 3 - 5. Allmänna principer för behandling av personuppgifter (pdf)

Vecka 3 - 6. Granskning, utlämnande och rättelse av uppgifter (pdf)

I denna temahelhet behandlas den nationella utvecklingen av informationshanteringen och dokumenteringen inom socialvården. Efter att ha gått igenom detta tema förstår du varför det är viktigt att utveckla och förenhetliga den dagliga dokumenteringen med tanke på helheten.

Vecka 4 - 1. Vad är informationshantering inom social- och hälsovård och hur styrs den? (pdf)

Vecka 4 - 2. Kanta-tjänsterna (pdf)

Vecka 4 - 3. Ärendehantering inom socialvården (pdf) 

Vecka 4 - 4. Gemensamt ärende (pdf)

Vecka 4 - 5. Vad är strukturerad lagring och vilka är dess fördelar? (pdf)

Dokumenteringsforums administratörer:

 

Kansa-koulu 5

Skrolla till toppen