Hoppa till innehåll

Socialvårdens dokumentation förändras

Kunduppgiftslagen, som trädde ikraft i november 2021, förpliktigar offentliga organisationer inom socialvården att ta ibruk Klientdataarkivet inom socialvården senast 1.9.2024. Detta gäller också privata organisationer inom social- och hälsovården, som producerar service för den offentliga sektorn.

På grund av detta kommer dokumentationen inom socialvården inom de närmaste åren att förändras avsevärt, vilket forutsätter att organisationerna inom socialvården utvecklar sina dokumenteringsrutiner. Då det i er arbetsgemenskap finns en utbildad dokumenteringsexpert, får ni stöd i de vardagliga utmaningarna i anslutning till dokumentation och hålls uppdaterade om hur förändringsprocessen framskrider.

Kansa-koulu 6 -projektet pågår 1.5.–31.12.2024.

Aktuellt

5/2024 Kansa-koulu 6 -projektet har börjat!

4/2024 Kansa-koulu 5 -projektet har avslutat 31.3.2024. Tack för den gångna projektperioden!

3/2024 Ansökan för Kansa-koulu 6 -projektet har godkänts! Projektet planeras att genomföras 1.5–31.12.2024.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Genom att prenumerera vårt nyhetsbrev får du aktuellt information om dokumentering och informationshantering inom socialvården! 

Men...

Inom socialservicen uppstår socialvårdens klientuppgifter som ska dokumenteras enligt klienthandlingslagen. Det finns krav på dokumenteringens stil och innehåll som ska uppfyllas även om dokumenteringen görs i hälso- och sjukvårdens klientuppgiftssystem. Det är även bra att förbereda sig på framtiden i dokumenteringskunnandet: förr eller senare måste man börja dokumentera informationen i en klienthandling av fastställt format.

Bra! Kom ihåg att större organisationer kan ha ett behov av fler dokumenteringsexperter. Varje kommun bör ha åtminstone två dokumenteringsexperter som satt sig in i dokumenteringsfrågan.

Dessutom är det viktigt att säkerställa att experterna får repetitionsutbildning och tillräckligt med tid för att implementera dokumenteringspraxisen i sin organisation.

Ingen panik! Det går att tillämpa dokumenteringsutbildningen i jobbet oberoende av informationssystemet. Vår utbildning är inte en informationssystemsutbildning utan fokuserar på innehållet i och betydelsen av dokumenteringen.

Dokumenteringsforums administratörer:

Kansa-koulu 6 -projektet.

Skrolla till toppen