Hoppa till innehåll

Dokumenterar
man rätt hos er?

Inom socialservicen bör utvecklingen och informationshanteringen gå hand i hand. Med välhanterade klientuppgifter kan man främja produktiviteten, delaktigheten och möjligheterna till påverkan samt möjliggöra att informationen finns aktuellt tillgänglig, går att använda gemensamt och arkiveras elektroniskt. Klienten behöver inte betjänas där var informationen har uppstått och medborgarna, yrkespersonalen och ledningen får information som stöd för utvärdering och beslutsfattande.

Då er organisation har en dokumenteringsexpert som genomgått utbildningen  håller ni er à jour med utvecklingen!

Aktuellt:

09/2021 Anmälningstiden till utbildningarna har avslutats för den här projektperioden.

09/2021 Utbildningsmaterialet finns nu i materialbanken!

09/2021 Septembermånads nyhetsbrev på svenska

Men...

Inom socialservicen uppstår socialvårdens klientuppgifter som ska dokumenteras enligt klienthandlingslagen. Det finns krav på dokumenteringens stil och innehåll som ska uppfyllas även om dokumenteringen görs i hälso- och sjukvårdens klientuppgiftssystem. Det är även bra att förbereda sig på framtiden i dokumenteringskunnandet: förr eller senare måste man börja dokumentera informationen i en klienthandling av fastställt format.

Bra! Kom ihåg att större organisationer kan ha ett behov av fler dokumenteringsexperter. Varje kommun bör ha åtminstone två dokumenteringsexperter som satt sig in i dokumenteringsfrågan.

Dessutom är det viktigt att säkerställa att experterna får repetitionsutbildning och tillräckligt med tid för att implementera dokumenteringspraxisen i sin organisation.

Ingen panik! Det går att tillämpa dokumenteringsutbildningen i jobbet oberoende av informationssystemet. Vår utbildning är inte en informationssystemsutbildning utan fokuserar på innehållet i och betydelsen av dokumenteringen.

Dokumenteringsforums administratörer:

Skrolla till toppen