Hoppa till innehåll

Socialvårdens dokumentation förändras

Kunduppgiftslagen, som trädde ikraft i november 2021, förpliktigar offentliga organisationer inom socialvården att ta ibruk Klientdataarkivet inom socialvården senast 1.9.2024. Detta gäller också privata organisationer inom social- och hälsovården, som producerar service för den offentliga sektorn.

På grund av detta kommer dokumentationen inom socialvården inom de närmaste åren att förändras avsevärt, vilket forutsätter att organisationerna inom socialvården utvecklar sina dokumenteringsrutiner. Då det i er arbetsgemenskap finns en utbildad dokumenteringsexpert, får ni stöd i de vardagliga utmaningarna i anslutning till dokumentation och hålls uppdaterade om hur förändringsprocessen framskrider.

Kansa-koulu-projektens populära dokumenteringsexpertutbildning arrangeras igen hösten 2023 och våren 2024.

Funderar du över något?

Om du har frågor om utbildningen, ansökningsprocessen eller t.ex. om att fungera som dokumenteringsexpert, kontakta oss per e-post: info@kirjaamisfoorumi.fi. Kontaktuppgifterna till den regionala koordinatorn på ditt område hittar du på Kansa-koulu 5 -projektets presentationssida.

Aktuellt

11/2023 Läs novembermånads nyhetsbrev!

11/2023 Svenskspråkigt nätverksmöte om dokumenteringsfrågor 10.11. klo 9–10.30.

09/2023 Tilläggsansökan för den svenskspråkiga utbildningen var öppen 31.8.–17.9.

9/2023 Läs höstens första nyhetsbrev!

06/2023 Junimånads nyhetsbrev har publicerats!

05/2023 Majmånads nyhetsbrev är här!

05/2023 Ansökan för privata organisationer var öppen 2.–31.5.

11/2022 Vår rapport om utvecklingsläget gällande dokumenteringen inom socialvården har publicerats. Läs mera! (på finska)

09/2022 Vi har uppdaterat utbildningsmaterialet i materialbanken!

12/2021 En svarsbank för knepiga frågor
har öppnats! (på finska)

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Genom att prenumerera vårt nyhetsbrev får du först information om våra utbildningar!

Men...

Inom socialservicen uppstår socialvårdens klientuppgifter som ska dokumenteras enligt klienthandlingslagen. Det finns krav på dokumenteringens stil och innehåll som ska uppfyllas även om dokumenteringen görs i hälso- och sjukvårdens klientuppgiftssystem. Det är även bra att förbereda sig på framtiden i dokumenteringskunnandet: förr eller senare måste man börja dokumentera informationen i en klienthandling av fastställt format.

Bra! Kom ihåg att större organisationer kan ha ett behov av fler dokumenteringsexperter. Varje kommun bör ha åtminstone två dokumenteringsexperter som satt sig in i dokumenteringsfrågan.

Dessutom är det viktigt att säkerställa att experterna får repetitionsutbildning och tillräckligt med tid för att implementera dokumenteringspraxisen i sin organisation.

Ingen panik! Det går att tillämpa dokumenteringsutbildningen i jobbet oberoende av informationssystemet. Vår utbildning är inte en informationssystemsutbildning utan fokuserar på innehållet i och betydelsen av dokumenteringen.

Dokumenteringsforums administratörer:

 

Kansa-koulu 5

Skrolla till toppen