Hoppa till innehåll

Utbildningen sker helt på webben

Anmälningstiden till utbildningarna för dokumenteringsexperter inom ramen för projektet Kansa-koulu III har avslutats för den här projektperioden. Ifall du är intresserad av eventuella utbildningar i framtiden, följ oss via vårt nyhetsbrev, Twitter-konto eller dessa webbsidor. (uppdaterat 1.10.2021)

Utbildningen för dokumenteringsexperterna ordnas på en sluten digital inlärningsplattform vilket möjliggör självständiga studier oberoende av tidtabell. Vi har även försökt göra studiematerialet lätt att anamma så att studierna ska lyckas så bra som möjligt vid sidan av arbetet.

Våra regionkoordinatorer stöder studierna, leder gruppdiskussioner och besvarar studerandenas frågor under hela utbildningen.

  • Utbildningen tar cirka fyra veckor och inleds i regel den första veckan i månaden.
  • Det lönar sig att reservera cirka 4–5 timmar för självstudierna varje vecka.
  • Deltagarna får en länk till sin e-post.
  • Studiematerialet kommer är tillgängligt för deltagarna i vår öppen materialbank.

Vem är utbildning riktad till?

Dokumenteringsutbildningen erbjuds främst till organisationer som inte nåtts av tidigare Kansa-koulu-projekt och vars dokumenteringskunskaper ligger på en låg nivå. Det är organisationer utan dokumenteringsexperter och där personalen inte fått utbildning i strukturerad dokumentering.

Vi erbjuder utbildning inte bara åt nybörjare utan även åt erfarna dokumenteringsexperter som deltagit i tidigare Kansa-koulu-projekt. Namnet dokumenteringsutbildare från tidigare projekt har bytts ut mot dokumenteringsexpert, men det är fortfarande frågan om samma sak.

Repeterande dokumenteringsutbildning rekommenderas åt sådana dokumenteringsexperter som fått utbildning i Kansa-koulu-projekten vars kunnande inte längre är uppdaterat eller som inte ännu har utbildat personal inom sina organisationer.

Dokumenteringsforums administratörer:

Skrolla till toppen