Hoppa till innehåll

Vi har utbildad socialvårdens dokumenteringsexperter!

Kansa-koulu-projekten har utbildat tusentals dokumenteringsexperter till socialvårdens arbetsgemenskaper sedan år 2015.

Vår utbildning har gett en bred baskunskap om dokumenteringens goda principer och socialvårdens informationshantering. Vi erbjuder också dokumenteringsexperterna redskap för och råd om hur man utvecklar dokumenteringskunnandet i den egna arbetsgemenskapen.

Utbildningen har inte introducerat deltagarna i hur de enskilda klientdataprogrammen används, utan i dokumenteringens innehåll och betydelse. Kunskapen kan sålunda tillämpas i olika organisationer.

I utbilningen har ingått bl.a. språkets betydelse för dokumenteringen, etiska aspekter, delaktighet, strukturerad dokumentering, frågor i förhållande till mångprofessionell dokumentering och principer kring behandling av personuppgifter. Deltagarna har fått också en bra allmän uppfattning om de nationella förändringar gällande socialvårdens dokumentering som träder i kraft inom de närmaste åren.

Kostnadsfri utbildning på webben

Vår kostnadsfria dokumenteringsexpertutbildning har avlagts som självständiga studier i en digital inlärningsmiljö. Våra utbildare har stött deltagarna under utbildningen i inlärningsmiljön. Hela utbildningen har omfattat ca 20–25 arbetstimmar.

Utbildningen har inte innehållit föreläsningar vid vissa tidpunkter, utan deltagarna har kunnat studera då det har passat dem bäst. Dokumenteringsexpertutbildningen har bestått av fyra temaveckor. Man måste ha blivit godkänd i alla veckorna för att få intyg över avlagd dokumenteringsexpertutbildning.

Kansa-koulu-projektets utbildningar har avslutat

Kansa-koulu 5 -projektet ordnade de sista dokumenteringsexpertutbildningar under hösten 2023 och våren 2024.

I Kansa-koulu 6 -projektet fortsätter vi att stöda dokumenteringskunnandet inom socialvården! Fortsätt altså att följa våra kommunikationskanaler!

Dokumenteringsforums administratörer:

Kansa-koulu 6 -projektet.

Skrolla till toppen