Hoppa till innehåll

Utbildningen sker helt på webben

Den avgiftsfria utbildningen till dokumenteringsexpert består av en fyra veckor lång helhet, som utförs som självständiga studier i en digital inlärningsmiljö. Dokumentering behandlas i utbildningen övergripande genom fyra teman:

  • Dokumentering som en del av klientarbetet
  • Strukturerad dokumentering
  • Sektorsövergripande dokumentering samt dokumentering i kontaktytorna mellan social- och hälsovård 
  • Dokumentering och informationshantering inom socialvården

Utbildningen för dokumenteringsexperterna ordnas på en sluten digital inlärningsplattform vilket möjliggör självständiga studier oberoende av tidtabell. Vi har även försökt göra studiematerialet lätt att anamma så att studierna ska lyckas så bra som möjligt vid sidan av arbetet.

Våra regionala koordinatorer stöder studierna, leder gruppdiskussioner och besvarar studerandenas frågor under hela utbildningen.

  • Utbildningen tar cirka fyra veckor och inleds i regel den första veckan i månaden.
  • Det lönar sig att reservera cirka 4–5 timmar för självstudierna varje vecka.
  • Deltagarna får en länk till sin e-post.
  • En del av studiematerialet finns också tillgängligt för deltagarna i den öppna materialbanken.

Ansökan till höstens utbildningar har avslutats

Är du intresserad av kommande utbildningar? Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad!

Diskutera med din förman innan du ansöker till utbildningen

För att bli godkänd i utbildningen krävs att du avlägger utbildningens alla temaveckor med tillhörande uppgifter. Därför förutsätter vi att du kommer överens med din förman om att delta och om den arbetstid du kan använda för utbildningen.

Vi önskar att ni också diskuterar hurudan roll du eventuellt kommer att ha som dokumenteringsexpert på arbetsplatsen. Hurdana uppgifter medför uppdraget och hur mycket tid kan reserveras för detta? I ansökningsblanketten uppges även förmannens kontaktuppgifter och en kort beskrivning över överenskomna arrangemang.

Dokumenteringsforums administratörer:

 

Kansa-koulu 5

Skrolla till toppen