Hoppa till innehåll

Utbildningen sker helt på webben

Den avgiftsfria utbildningen till dokumenteringsexpert består av en fyra veckor lång helhet, som utförs som självständiga studier i en digital inlärningsmiljö. Dokumentering behandlas i utbildningen övergripande genom fyra teman:

  • Dokumentering som en del av klientarbetet
  • Strukturerad dokumentering
  • Sektorsövergripande dokumentering samt dokumentering i kontaktytorna mellan social- och hälsovård 
  • Dokumentering och informationshantering inom socialvården

Utbildningen för dokumenteringsexperterna ordnas på en sluten digital inlärningsplattform vilket möjliggör självständiga studier oberoende av tidtabell. Vi har även försökt göra studiematerialet lätt att anamma så att studierna ska lyckas så bra som möjligt vid sidan av arbetet.

Våra regionala koordinatorer stöder studierna, leder gruppdiskussioner och besvarar studerandenas frågor under hela utbildningen.

  • Utbildningen tar cirka fyra veckor och inleds i regel den första veckan i månaden.
  • Det lönar sig att reservera cirka 4–5 timmar för självstudierna varje vecka.
  • Deltagarna får en länk till sin e-post.
  • En del av studiematerialet finns också tillgängligt för deltagarna i den öppna materialbanken.

Ansök till den svenskspråkiga utbildningen senast 29.8.

Ansökan till de finskspråkiga utbildningsgrupperna har avslutats. Ansökningstiden till de svenskspråkiga utbildningsgrupperna fortsätter till och med 29.8. Platserna fördelas på basen av ett ansökningsförfarande, som även omfattar en kort motivationsdel.

Septembermånads svenskspråkiga grupp har inhiberats.
Oktober utbildningsgrupper: 3.10–4.11.2022
November utbildningsgrupper: 7.11.–9.12.2022

Obs! Under år 2022 erbjuder vi huvudsakligen inte repeterande utbildningar för redan utbildade dokumenteringsexperter. Alla utbildningsplatser är i första hand reserverade för utbildning av nya dokumenteringsexperter.

Begär tilläggsuppgifter av den regionala koordinatorn på ditt område eller skicka e-post till: info@kirjaamisfoorumi.fi

Diskutera med din förman innan du ansöker till utbildningen

För att bli godkänd i utbildningen krävs att du avlägger utbildningens alla temaveckor med tillhörande uppgifter. Därför förutsätter vi att du kommer överens med din förman om att delta och om den arbetstid du kan använda för utbildningen.

Vi önskar att ni också diskuterar hurudan roll du eventuellt kommer att ha som dokumenteringsexpert på arbetsplatsen. Hurdana uppgifter medför uppdraget och hur mycket tid kan reserveras för detta? I ansökningsblanketten uppges även förmannens kontaktuppgifter och en kort beskrivning över överenskomna arrangemang.

Dokumenteringsforums administratörer:
Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa

Skrolla till toppen