Hoppa till innehåll

Det här är version 1.0 (uppdaterad 8.4.2021).

HANDBOKEN SOM STÖD FÖR EXPERTER

Vi har tagit fram denna handbok för dokumenteringsexperter som stöd för dig när du planerar dokumenteringsutbildningar och förbereder dig för rollen som dokumenteringsexpert.

I början av handboken diskuteras vuxnas olika sätt att lära sig och sådant som rör förändringsarbete. Handboken innehåller tips särskilt för planering och genomförande av utbildningar.

Varje utbildningstillfälle och målgrupp är olika. Därför kan vi inte ge dig färdiga lösningar för alla situationer, men med dessa anvisningar kan du säkert komma i gång med utbildningarna.

I slutet av handboken har vi lagt till länkar och tips om hur du kan öka dina kunskaper och hålla dig uppdaterad i frågor som gäller dokumentering.

Kom ihåg att denna handbok inte är en allomfattande publikation och att vi vidareutvecklar den i projektet Kansa-koulu III. Du kan skicka respons till oss som stöd för vidareutvecklingen av handboken. Du kan också skriva ett blogginlägg om din egen utbildningsupplevelse och skicka den till oss på adressen info@kirjaamisfoorumi.fi. Blogginlägg publiceras på vår webbsidor.

Hur identifierar du en dokumenteringsexpert?

En dokumenteringsexpert har gått Kansa-koulus dokumenteringsutbildning. Även de dokumenteringshandledare som deltagit i tidigare Kansa-koulu-projekt är nu dokumenteringsexperter. Namnet har ändrats för att bättre beskriva experternas roll. Du kan skräddarsy din roll och dina uppgifter så att de passar dig och din organisation. Resurserna, organisationens struktur och många andra saker påverkar hur experten kan utföra sitt jobb. Dokumenteringsexperten kan till exempel:  
  • utbilda sina kollegor i dokumenteringsfrågor
  • ge råd och handledning i vardagssituationer
  • söka information och ta reda på saker
  • främja ibruktagandet av riksomfattande praxis i sin arbetsgemenskap
  • fungera som arbetsgemenskapens mun och öron i dokumenteringsnätverken

I Dokumenteringsforums materialbank hittar du mångsidigt läromaterial om dokumentering som du kan använda i din arbetsgemenskap. Syftet med denna handbok är att hjälpa dig planera dokumenteringsutbildningar, fungera som expert och använda material som producerats inom Kansa-koulu-projektet.

 

Skrolla till toppen