Hoppa till innehåll

Känn din publik

Som dokumenteringsexpert är du en förändringsaktör. Din roll som utbildare underlättas om du skaffar dig kunskaper om vuxnas inlärning. Du kan fundera på olika inlärningssätt utifrån din egen inlärning, men i synnerhet med tanke på din målgrupp när du själv utbildar andra. Inlärning innebär en förändring i kunskaper, tänkesätt, attityder och känslor. Inlärning innebär också en förändring i arbetspraxis och beteenden.

En förändring kan ske utan mål, målinriktat och under handledning. Som dokumenteringsexpert kan du stödja andra på inlärningsstigen. En förändring sker alltid i förhållande till bakgrunden och självuppfattning hos personen som lär sig.

Intresse och motivation är centrala faktorer vid inlärning.

Inlärning som vuxen

Vi lär oss på olika sätt 

  • 40 % lär sig bäst genom att läsa eller se
  • 30 % lär sig bäst genom att lyssna
  • 30 % lär sig i första hand via kroppen, alltså genom att göra saker, prova, skriva för hand

Det är bra att vara medveten om deltagarnas olika sätt att lära sig när du planerar en utbildning eller undervisningspass. 

Vi behåller vår förmåga att lära oss trots ökande ålder, men inlärningssätten kan förändras. Med åldern förbättras förmågan att hantera saker, men minnesbelastningen försämras. Det blir svårare att lära sig olika saker utantill, men livserfarenheten gör det lättare att förstå saker och göra dem vardagliga. Vuxnas inlärning grundar sig på det man lärt sig tidigare. Inlärningen blir effektivare om den kan kopplas till något man upplevt eller lärt sig tidigare. 

Vuxna värdesätter också lättare nyttan av att lära sig. Observera att automatiserade rutiner kan vara svårare att lära sig av med. I vuxen ålder regleras inlärningen av förmågan och inställningen till förändring. 

Ur inlärningssynpunkt är det viktigt hur den studerande förhåller sig till inlärningen och hur mycket uppmuntran han eller hon får. Uppmuntran har stor betydelse för inlärningen och för hur ivrigt personen strävar efter de uppställda målen. Till exempel i Rastor-instituuttis handbok Aikuisen oppijan opas hittar du bra tips om inlärning och om hur du utvecklas i ditt eget arbete. 

Förändringsmotstånd

En förändringsaktör möter alltid motstånd mot förändringar. En förändring kan kännas som kritik i förhållande till den nuvarande situationen. En förändring upplevs ofta som ett hot och det är rationellt att vara rädd för det okända. Kontinuerlig förändring kan vara tröttsamt och göra personer mer cyniska.  

Som dokumenteringsexpert har du lärt dig mycket om informationshantering och utvecklingen av dokumenteringen inom socialvården. När du delar med dig av dina kunskaper till arbetsgemenskapen bör du vara medveten om att de andra kan vara på en annan kunskaps- och förståelsenivå än du. 

Då kan du kanske möta förändringsmotstånd. När en person motsätter sig något bearbetar hon eller han det nya. Det är bra att lämna utrymme för diskussioner och tvivel, eftersom samtal bidrar till att skapa en gemensam förståelse. En förändring är inte alltid bra för alla och det bör man vara medveten om.

Lyssna på Alivaltiosihteeris presentation om förändringsmotstånd! :) 

Muutosvastarinta (på finska, videons längd 2:10) 

 

 

Skrolla till toppen