Hoppa till innehåll

Planera utbildningen

För att utbildningen ska lyckas krävs ett bra bakgrundsarbete och förberedelser. Börja med att utreda utbildningsbehovet i din organisation eller arbetsgemenskap. Du kan fundera på om du behöver stöd av en chef eller hjälp av en annan expert.

Gör en plan för hur dokumenteringsutbildningen ska genomföras tillsammans med organisationens ledning. Planera

  • vilka som ska utbildas
  • i vilka grupper
  • när utbildningarna ska ordnas och
  • om det ska ordnas egna utbildningstillfällen för organisationens ledning eller om de deltar i personalens utbildningar?

Planera också hur omfattande utbildningarna behöver vara och om de ska genomföras som live- eller distansutbildningar. Avtala på förhand om eventuella utomstående talares deltagande. I utbildningarna bör du dra nytta av din organisations dataskyddsombud, informationssystemexpert eller administratör och chef.

Fundera först på utbildningens innehåll och teman för att bygga en meningsfull utbildningshelhet. I materialbanken på Kirjaamisfoorumi finns material som använts i Kansa-koulu-projekten. Materialet för Kansa-koulu III har delats in i fyra temaveckor. I materialbanken finns förutom nya bildspel även videor om klientsituationer och övningsuppgifter samt annat kompletterande läromaterial som tidigare producerats i samarbete med läroanstalter.

Öva och förbered dig för din roll som expert innan den egentliga utbildningen. Öva på bildspelen i förväg så får du samtidigt en uppfattning om tidsåtgången. Fundera också på hur du aktiverar deltagarna och samlar in respons. Kom överens om arbetsfördelningen om du genomför utbildningen i ett arbetspar.

Skrolla till toppen