Hoppa till innehåll

Samla in respons

Samla alltid in respons om utbildningarna du ordnar. Om du har bett dina åhörare att fundera på dagens ämne i början av utbildningstillfället och på målen med utbildningen, kan ni återkomma till dessa tankar efter utbildningstillfällets slut. Har målen uppnåtts? Hur känns det nu? 

Du kan samla in respons redan under utbildningstillfället genom att be deltagarna om kommentarer eller vid distansutbildning be dem att skriva till exempel i chattrutan. Du kan använda bilder som du har bifogat till bildspelet och be deltagarna att bland bilderna välja ett ansiktsuttryck eller ett fotografi som beskriver den aktuella känslan. Vid ett livetillfälle kan du samla in direkt respons till exempel på anteckningslappar. Dela ut anteckningslappar till deltagarna och be dem skriva ned till exempel ”ris och ros”. 

Du kan också använda applikationer som Mentimeter. När du registrera dig i Mentimeter får du gratis tillgång till två frågebilder som kanske räcker för att samla in respons. Även gratisverktygen Padlet och Kahoot kan fungera bra för att ge respons. Om du vill samla in ännu mer precis respons anonymt kan du också använda en enkätapplikation. Ta reda på om din organisation redan har tillgång till någon avgiftsbelagd applikation (till exempel Webropol, Surveypal eller E-lomake) och om du har behörighet att använda den. Kom ihåg att det också finns gratis eller nästan gratis enkätapplikationer som Google FormsKyselynettiSurvio och Zef. Vid valet av enkätverktyg kan du ha nytta av till exempel Toni Martikainens finskspråkiga blogginlägg Kyselytyökalut Suomessa. Kuinka valitset sinulle sopivan kyselytyökalun?

Det lönar sig att samla in respons, eftersom du med hjälp av den kan utveckla ditt arbete som utbildare och får bra tips om hur du bör gå vidare med det du lär ut och vad du måste fästa mer uppmärksamhet vid. Ha en barmhärtig inställning till responsen. Bli inte ledsen om någon inte har gillat ditt sätt att uppträda eller hur utbildningstillfället är ordnat. Försök hitta något positivt med responsen: nu vet du hur du kan förbättra dig och vad du eventuellt kan göra annorlunda!
Skrolla till toppen