Siirry sisältöön

Materiaalipankki

Kirjaamisfoorumin materiaalipankista löydät monipuolista kirjaamiseen liittyvää oppimateriaalia, jota voit hyödyntää omassa työyhteisössäsi. Materiaaleihin sovelletaan CC-BY-NC 4.0 -lisenssiä. Voit siis jakaa ja kopioida materiaaleja, kunhan huomioit seuraavat ehdot:

  1. Mainitse materiaalin tekijät aina selkeästi.
  2. Et voi käyttää materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin.

 

Huom! Pakatut tiedostot (zip) eivät ole katseltavissa selaimessa. Linkin takaa avautuvan näkymän vasemmasta yläkulmasta saat ladattua tiedostot koneellesi. Jos sinulla on hankaluuksia avata materiaalipankin muita materiaaleja, kokeile myös niiden lataamista omalle koneelle tai avaa ne selaimen incognito-tilassa.

Mikäli et saa materiaaleja auki yllä olevien ohjeiden avulla, otathan meihin yhteyttä info@kirjaamisfoorumi.fi!

Kirjaamisasiantuntijan käsikirja

Olemme koonneet kirjaamisasiantuntijoiden käyttöön Kirjaamisasiantuntijan käsikirjan, joka sisältää erilaisia neuvoja, vinkkejä ja muistilistoja oman työyhteisön valmentamisen tueksi.

Kirjaamisasiantuntijan käsikirja (versio 1.0, päivitetty 8.4.2021)

Kirjaamisen tietopaketti esihenkilöille

Miten johto hyötyy laadukkaasta kirjaamisesta? Miten muissa organisaatioissa on panostettu kirjaamisosaamisen kehittämiseen? Entä miten kirjaamisasiantuntijoita voi tukea työssään?

Tietopaketin puheenvuorot tarjoavat inspiraatiota ja tietoa kirjaamisosaamisen edistämisestä esihenkilöille.

Sosiaalihuollon tiedonhallinta ja kirjaaminen

Kesto: 2min 35s

Lataa materiaali käyttöösi alta:

Terveiset kirjaamisasiantuntijan esihenkilölle Kansa-koulu -hankkeelta

Hienoa, organisaatiossanne on kirjaamisasiantuntija! Mutta mitä nyt pitäisi tehdä? Miten voit tukea asiantuntijaa hänen työssään? Tässä Kansa-koulu III -hankkeen terveiset kaikille kirjaamisasiantuntijoiden esimiehille.

Kesto: 2min 59s


Miksi kirjaamiseen pitäisi panostaa juuri nyt?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Nina Virtanen tarjoaa erilaisia näkökulmia kirjaamisen merkityksiin ja siihen, miksi organisaatioiden tulisi tarttua kirjaamisen kehittämiseen tosissaan viimeistään nyt. Kuka hyötyy yhtenäisestä kirjaamisesta ja mitä laki sanoo kirjaamisesta?

Kesto: 4m 49s


Kirjaamisen merkitys sosiaalipalvelujen johtamisessa

 

Turun kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen käy puheenvuorossaan läpi, miten sosiaalihuollon johtamisessa tarvittava tietopohja palautuu aina lopulta yksittäisten työntekijöiden tekemiin kirjauksiin.

Kesto: 21m 3s

Profiam Sosiaalipalvelut: Lähiesimiehen näkökulma kirjaamisen kehittämiseen – yksityisen toimijan näkökulma

Aluepäällikkö Sanna Lindroos ja varapäällikkö Maija Teppo työskentelevät Profiam Sosiaalipalveluissa ja toimivat työyhteisöissään kirjaamisasiantuntijoina. Miltä kirjaamisen kehittäminen näyttää yksityisellä toimijalla työskentelevän lähiesimiehen silmin?

Kesto: 13min 8sPäijät-Sote: Johdon tuki ja organisaation oma sähköinen kirjaamiskoulutus

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Kaisa Hujanen kertoo kokemuksia Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Päijät-Soten omasta sähköisestä kirjaamiskoulutuksesta sekä johdon tuen merkityksestä kirjaamisen kehittämiselle.

Kesto: 9min 25sLohjan sosiaalihuolto: Työn aloittaminen ja  kirjaamisasiantuntijoiden organisoituminen 

Kirjaamisasiantuntija Anne-Mari Simojoki kertoo puheenvuorossaan, miten kirjaamisasiantuntijoiden työ on organisoitu Lohjan kaupungin sosiaalihuollossa. Lisäksi Anne-Mari jakaa omat vinkkinsä kirjaamisasiantuntijan työn aloittamiseen!

Kesto: 9min 2s

Tulosta itsellesi hyvän kirjaamisen huoneentaulu

Valmennuksestamme tutut kirjaamisen huoneentaulut löytyvät nyt Kirjaamisfoorumin avoimesta materiaalipankista. Huoneentauluihin on koottu hyviä kirjaamiskäytäntöjä. Lataa ja tulosta vaikka omalle työpisteellesi!

Kirjaamisfoorumin valmennusmateriaalit

Kirjaamisfoorumin verkkovalmennus on jaettu neljään teemaviikkoon. Alta löydät viikkojen aikana läpikäytävät diaesitykset ladattavassa muodossa. Huomaathan, että oppimateriaalista löytyy kohtia, joihin on tullut muutoksia, kun uusi asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024. Olemme merkinneet tällaiset kohdat erillisellä leimalla.

Materiaali ei korvaa varsinaiseen valmennukseen osallistumista, vaan on suunniteltu ensisijaisesti kirjaamisvalmennuksen suorittaneiden asiantuntijoiden käyttöön omissa työyhteisöissään.

Varsinainen verkkovalmennus sisältää materiaalipankista löytyvän oppimateriaalin lisäksi videoluentoja, harjoitus- ja keskustelutehtäviä, case-esimerkkejä sekä muuta täydentävää oppimateriaalia.

Voit tutustua diaesityksiin teemaviikkojen alta tai ladata kaikki diaesitykset koneellesi yhdessä paketissa:
Kirjaamisfoorumin diaesitykset (uudet versiot tuotu verkkosivuille 13.12.2023) (.zip)

 

Aineisto päivitetty:
13.12.2023: Päivitetty Viikko 2 - 1. Sosiaalihuollon palvelutehtävät, sosiaalipalvelut ja palveluprosessit -diaesityksessä oleva kuvio.
9.11.2023: Päivitetty Viikko 3 - 3. Sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon potilastiedot -diaesityksessä oleva taulukko.
11.10.2023: Päivitetty Viikko 3 - 6. Tietojen tarkastaminen, luovuttaminen ja korjaaminen -diaesityksen lähdeviittaukset.
6.9.2023: Päivitetty kaikki diaesitykset.

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään sitä, miksi kirjaaminen on tärkeää sosiaalihuollossa.

Diojen lopusta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista.

Viikko 1 - 1. Miksi kirjaamme sosiaalihuollon työtä? (pdf)

Tästä on paras lähteä liikkeelle, sillä tämän teeman ymmärtäminen ohjaa kaikkea kirjaamista. Laadukas dokumentointi tulee olla asiakaslähtöistä ja sille on myös lainsäädännöllinen velvoite.

Viikko 1 - 2. Näkökulmia kirjaamisen eettisyyteen (pdf)

Eettistä kirjaamista koskeva diasetti lisää ymmärrystä kirjaamisessa käytettävään valtaan ja vastuuseen sekä ohjaa pohtimaan asiakastyön dokumentoinnin merkitystä.

Viikko 1 - 3. Kielen merkitys kirjaamisessa (pdf)

Dokumentoinnissa käytettävän kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Tässä osiossa esitellään mm. viranomaiskielen ja selkokielen käyttöä.

Viikko 1 - 4. Osallisuuden vahvistaminen kirjaamisen keinoin (pdf)

Osallisuuden teemassa nostetaan asiakas keskiöön ja otetaan mukaan dokumentoinnin prosesseihin. 

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään asiakastiedon kirjaamista ja sitä, mikä tekee tiedosta yhdenmukaista, löydettävää ja vertailukelpoista. Tämä osio on perusta sille, että ymmärrät, miksi asiakastietoa tulisi kirjata yhtenäisellä tavalla.

Diojen lopusta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista.

Viikko 2 - 1. Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut ja palveluprosessit (pdf)

Diasetissä esitellään sosiaalihuollon palvelujen luokituskokonaisuutta, joka koostuu palvelutehtävistä, sosiaalipalveluista ja palveluprosesseista. 

Viikko 2 - 2. Miten asiakastietoja määritellään? (pdf)

Asiakastietojen määrittelyn diasetissä tutustutaan THL:n ylläpitämään Sosmeta-palveluun, josta löytyy mm. valtakunnalliset asiakasasiakirjarakenteet, tietokomponentit ja sosiaalihuollon sanasto. 

Viikko 2 - 3. Esimerkkejä tiedon rakenteistamisesta (pdf)

Diasetissä on esimerkkejä tiedon rakenteistamisesta.

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnalla syntyvää tietoa, mihin rekistereihin tietoja tallennetaan ja kuka saa katsoa tai käsitellä tietoja. Kokonaisuudessa tutustut siihen, miten voit vaihtaa asiakastietoa organisaatioiden sisällä sekä organisaatioiden välillä tietosuoja huomioiden. Opit tunnistamaan myös yhteisten asiakirjojen laatimisen mahdollisuudet monialaisessa yhteistyössä.

Diojen lopusta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista.

Viikko 3 - 1. Mitä monialainen yhteistyö on? (pdf)

Diasarjassa käsitellään lainsäädännöllistä velvoitetta monialaiseen yhteistyöhön ja kirjaamiseen.

Viikko 3 - 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely (pdf)

Pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen haasteita ja eroja tietojenkäsittelyssä.

Viikko 3 - 3. Sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon potilastiedot (pdf)

Mitä ovat henkilörekisterit, sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon potilastiedot?

Viikko 3 - 4. Asiayhteys (pdf)

Asiayhteyden merkitys tietojenkäsittelyssä.

Viikko 3 - 5. Henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteet, salassapitovelvollisuus, tietosuoja ja tietoturva (pdf)

Miten sinun tulee huomioida salassapitovelvollisuus, tietosuoja ja tietoturva kun käsittelet asiakastietoja? 

Viikko 3 - 6. Tietojen tarkastaminen, luovuttaminen ja korjaaminen (pdf)

Mitä velvollisuuksia rekisterinpitäjällä on? Entä mitkä ovat asiakkaan oikeudet? Milloin tietoja saa luovuttaa ja milloin ei?

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen valtakunnallista kehittämistä. Tämän teeman läpikäytyäsi ymmärrät, miksi arjessa tapahtuvan kirjaamisen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen on tärkeää kokonaisuuden kannalta. 

Dioilta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista. Harjoitteet löytyvät ennen lähdeluetteloa.

Viikko 4 - 1. Kanta-palvelut (pdf)

Diaesityksessä tutustutaan Kanta-palveluihin, erityisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon sekä OmaKantaan.

Viikko 4 - 2. Rakenteinen tallentaminen (pdf)

Diaesityksessä kuvataan rakenteisen tallentamisen hyötyjä.

Viikko 4 - 3. Asianhallinta (pdf)

Asianhallinta-esityksestä selviää mm. mitä ovat asia- ja asiakkuusasiakirjat.

Viikko 4 - 4. Yhteinen asia (pdf)

Mikä on yhteinen asia? Esityksestä löydät mm. palvelutehtäväkohtaisia esimerkkejä tilanteista, joissa yhteinen asia voi tulla kyseeseen.

Viikko 4 - 5. Mitä on sosiaalialan tiedonhallinta? (pdf)

Mitä on sosiaalialan tiedonhallinta ja kuinka sitä ohjataan? Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla?

Aiempien Kansa-koulu -hankkeiden materiaaleja

Voit ladata Kansa-koulu II -hankkeessa tuotetut opetusmateriaalit alla olevista linkeistä. Huomioithan, että opetusmateriaaleja ei ole päivitetty hankkeen päättymisen jälkeen.

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (pdf)

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla

Osallistava kirjaaminen

Lataa kaikki diasetit yhtenä .zip -pakettina:

Kaikki diasetit (zip)

Voit ladata Kansa-koulu II -hankkeen aikana oppilaitosten kanssa yhteistyössä tuotettuja case-esimerkkeihin pohjautuvia harjoitustehtäviä alta.

Iäkkäiden palvelut:

Case: Maire (pdf)

Case: Reino (pdf)

Case: Suvi (pdf)

Lapsiperheiden palvelut:

Case: Miko (pdf)

Case: Nuori perhe (pdf)

Case: Perhe Virtanen (pdf)

Lastensuojelu:

Case: Janika (pdf)

Case: Veera (pdf)

Päihdehuolto:

Case: Emmi (pdf)

Case: Merja (pdf)

Case: Timppa (pdf)

Työikäisten palvelut:

Case: Liisa (pdf)

Case: Pekka (pdf)

Case: Sari (pdf)

Kaikki case-esimerkit .zip -tiedostona:

Kaikki caset (zip)

Alta löydät linkkejä Kansa-koulu II -hankkeen aikana tuotettuihin videoluentoihin.

Aino Kääriäisen videoluento (45 min)

Katso video

Luento koostuu kolmesta osasta: "Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen asiakastyön dokumentoinnissa" (0:00 - 15:30), sekä "Havaintojen, tietämisen ja tekstien maailma - kuinka laatia eettisesti kestäviä dokumentteja" ja "Asiakirjojen lukeminen" (15:30 - loppu).

Ulla Tiililän videohaastattelu (45 min)

Katso video

Haastattelun aiheena kieli sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnissa. Haastattelu koostuu kolmesta osasta: "Hyvän kielen merkitys",  "Millaista on hyvä kieli?" ja "Selkokieli".

Maarit Rötsän videoluento:

Ensimmäinen osa: "Sosiaalihuollon Kanta-palvelut" (17 min). Katso video.

Toinen osa: "Kokonaisarkkitehtuuri" (14 min). Katso video.

Maarit Rötsän videohaastattelu (25 min):

Katso video

Haastattelun aiheena "Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintakirjaamisen haasteet". 

Kirjaamisfoorumia ylläpitää:

 

Kansa-koulu 6 -hankkeen logo.

Euroopan unionin rahoittama / NextGenerationEU

Vieritä ylös