Siirry sisältöön

Kirjaamisasiantuntijan käsikirja

Olemme koonneet kirjaamisasiantuntijoiden käyttöön Kirjaamisasiantuntijan käsikirjan, joka sisältää erilaisia neuvoja, vinkkejä ja muistilistoja oman työyhteisön valmentamisen tueksi.

Kirjaamisasiantuntijan käsikirja (versio 1.0, päivitetty 8.4.2021)

Materiaalipankki

Kirjaamisfoorumin materiaalipankista löydät monipuolista kirjaamiseen liittyvää oppimateriaalia, jota voit hyödyntää omassa työyhteisössäsi. Materiaaleihin sovelletaan CC-BY-NC 4.0 -lisenssiä. Voit siis jakaa ja kopioida materiaaleja, kunhan huomioit seuraavat ehdot:

  1. Mainitse materiaalin tekijät aina selkeästi.
  2. Et voi käyttää materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin.

KIRJAAMISFOORUMIN VALMENNUSMATERIAALIT:

Kirjaamisfoorumin verkkovalmennus on jaettu neljään teemaviikkoon. Alta löydät viikkojen aikana läpikäytävät diaesitykset ladattavassa muodossa. Materiaali ei korvaa varsinaiseen valmennukseen osallistumista, vaan on suunniteltu ensisijaisesti kirjaamisvalmennuksen suorittaneiden asiantuntijoiden käyttöön omissa työyhteisöissään.

Varsinainen verkkovalmennus sisältää materiaalipankista löytyvän oppimateriaalin lisäksi videoluentoja, harjoitus- ja keskustelutehtäviä, case-esimerkkejä sekä muuta täydentävää oppimateriaalia.

Lataa myös erillinen materiaalin esittely, josta saat yleiskuvan saatavilla olevasta materiaalista sekä suosituksia omassa työyhteisössäsi tehtävistä osallistavista harjoituksista.

Materiaalin esittely (pdf)

Aineisto päivitetty: 16.6.2021. Lisätty materiaalin yleisesittely sekä dioille suosituksia omassa työyhteisössä tehtävistä osallistavista harjoituksista. Harjoitukset löytyvät kunkin diaesityksen lopusta, juuri ennen lähdeluetteloa.

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään sitä, miksi kirjaaminen on tärkeää sosiaalihuollossa.

Voit ladata ensimmäisen teemaviikon diaesitykset erikseen tai yhtenä zip-pakettina.

Dioilta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista. Harjoitteet löytyvät ennen lähdeluetteloa.

Viikko 1 - 1. Miksi kirjaamme sosiaalihuollon työtä? (pdf)

Tästä on paras lähteä liikkeelle, sillä tämän teeman ymmärtäminen ohjaa kaikkea kirjaamista. Laadukas dokumentointi tulee olla asiakaslähtöistä ja sille on myös lainsäädännöllinen velvoite.

Viikko 1 - 2. Näkökulmia kirjaamisen eettisyyteen (pdf)

Eettistä kirjaamista koskeva diasetti lisää ymmärrystä kirjaamisessa käytettävään valtaan ja vastuuseen sekä ohjaa pohtimaan asiakastyön dokumentoinnin merkitystä.

Viikko 1 - 3. Kielen merkitys kirjaamisessa (pdf)

Dokumentoinnissa käytettävän kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Tässä osiossa esitellään mm. viranomaiskielen ja selkokielen käyttöä.

Viikko 1 - 4. Osallisuuden vahvistaminen kirjaamisen keinoin (pdf)

Osallisuuden teemassa nostetaan asiakas keskiöön ja otetaan mukaan dokumentoinnin prosesseihin. 

Kaikki ensimmäisen teemaviikon diat (zip)

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään asiakastiedon kirjaamista ja sitä, mikä tekee tiedosta yhdenmukaista, löydettävää ja vertailukelpoista. Tämä osio on perusta sille, että ymmärrät, miksi asiakastietoa tulisi kirjata yhtenäisellä tavalla.

Voit ladata toisen teemaviikon diaesitykset erikseen tai yhtenä zip-pakettina.

Dioilta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista. Harjoitteet löytyvät ennen lähdeluetteloa.

Viikko 2 - 1. Palvelutehtävät, sosiaalipalvelut ja palveluprosessit (pdf)

Diasetissä esitellään sosiaalihuollon palvelujen luokituskokonaisuutta, joka koostuu palvelutehtävistä, sosiaalipalveluista ja palveluprosesseista. 

Viikko 2 - 2. Sosiaalipalvelut palvelutehtävissä (pdf)

Palvelutehtävissä tuotettavien sosiaalipalvelujen tarkempi kuvailu. 

Viikko 2 - 3. Miten asiakastietoja määritellään? (pdf)

Asiakastietojen määrittelyn diasetissä tutustutaan THL:n ylläpitämään Sosmeta-palveluun, josta löytyy mm. valtakunnalliset asiakasasiakirjarakenteet, tietokomponentit ja sosiaalihuollon sanasto. 

Viikko 2 - 4. Esimerkkejä tiedon rakenteistamisesta (pdf)

Diasetissä on esimerkkejä tiedon rakenteistamisesta.

Kaikki toisen viikon diaesitykset (zip)

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnalla syntyvää tietoa, mihin rekistereihin tietoja tallennetaan ja kuka saa katsoa tai käsitellä tietoja. Kokonaisuudessa tutustut siihen, miten voit vaihtaa asiakastietoa organisaatioiden sisällä sekä organisaatioiden välillä tietosuoja huomioiden. Opit tunnistamaan myös yhteisten asiakirjojen laatimisen mahdollisuudet monialaisessa yhteistyössä.

Voit ladata kolmannen teemaviikon diaesitykset erikseen tai yhtenä zip-pakettina.

Dioilta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista. Harjoitteet löytyvät ennen lähdeluetteloa.

Viikko 3 - 1. Mitä monialainen yhteistyö on? (pdf)

Diasarjassa käsitellään lainsäädännöllistä velvoitetta monialaiseen yhteistyöhön ja kirjaamiseen.

Viikko 3 - 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely (pdf)

Pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen haasteita ja eroja tietojenkäsittelyssä.

Viikko 3 - 3. Sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon potilastiedot (pdf)

Mitä ovat henkilörekisterit, sosiaalihuollon asiakas- ja potilastiedot sekä terveydenhuollon potilastiedot?

Viikko 3 - 4. Asiayhteys (pdf)

Asiayhteyden merkitys tietojenkäsittelyssä.

Viikko 3 - 5. Henkilötietojen käsittely, tietosuoja ja tietoturva (pdf)

Kaikki kolmannen viikon diaesitykset (zip)

Tässä teemakokonaisuudessa käsitellään sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen valtakunnallista kehittämistä. Tämän teeman läpikäytyäsi ymmärrät, miksi arjessa tapahtuvan kirjaamisen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen on tärkeää kokonaisuuden kannalta. 

Voit ladata neljännen teemaviikon diaesitykset erikseen tai yhtenä zip-pakettina.

Dioilta löydät myös ehdotuksia omassa työyhteisössä tehtävistä harjoitteista. Harjoitteet löytyvät ennen lähdeluetteloa.

Viikko 4 - 1. Miten tiedonhallintaa ohjataan? (pdf)

Sote-tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurityön esittely ja kansallisen tiedonhallinnan ohjaus ja vastuut. Tämä diasarja luo hyvän kokonaiskuvan kansallisesta kehittämistyöstä. 

Viikko 4 - 2. Kanta-palvelut (pdf)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston eli Kanta-palvelujen ja Omakannan esittelyä.

Viikko 4 - 3. Asianhallinta (pdf)

Asianhallinta-osiosta selviää mitä tarkoittaa mm. yhteinen asia tai mitä ovat asia- ja asiakkuusasiakirjat. 

Viikko 4 - 4. Rakenteinen tallentaminen (pdf)

Rakenteisen tallentamisen hyödyt kuvataan tässä viimeisessä diasarjassa.

Kaikki neljännen viikon diaesitykset (zip)

EDELLISEN KANSA-KOULU -HANKKEEN MATERIAALEJA:

Voit ladata Kansa-koulu II -hankkeessa tuotetut opetusmateriaalit alla olevista linkeistä. Huomioithan, että opetusmateriaaleja ei ole päivitetty hankkeen päättymisen jälkeen.

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (pdf)

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla

Osallistava kirjaaminen

Lataa kaikki diasetit yhtenä .zip -pakettina:

Kaikki diasetit (zip)

Voit ladata Kansa-koulu II -hankkeen aikana oppilaitosten kanssa yhteistyössä tuotettuja case-esimerkkeihin pohjautuvia harjoitustehtäviä alta.

Iäkkäiden palvelut:

Case: Maire (pdf)

Case: Reino (pdf)

Case: Suvi (pdf)

Lapsiperheiden palvelut:

Case: Miko (pdf)

Case: Nuori perhe (pdf)

Case: Perhe Virtanen (pdf)

Lastensuojelu:

Case: Janika (pdf)

Case: Veera (pdf)

Päihdehuolto:

Case: Emmi (pdf)

Case: Merja (pdf)

Case: Timppa (pdf)

Työikäisten palvelut:

Case: Liisa (pdf)

Case: Pekka (pdf)

Case: Sari (pdf)

Kaikki case-esimerkit .zip -tiedostona:

Kaikki caset (zip)

Alta löydät linkkejä Kansa-koulu II -hankkeen aikana tuotettuihin videoluentoihin.

Aino Kääriäisen videoluento (45 min)

Katso video

Luento koostuu kolmesta osasta: "Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen asiakastyön dokumentoinnissa" (0:00 - 15:30), sekä "Havaintojen, tietämisen ja tekstien maailma - kuinka laatia eettisesti kestäviä dokumentteja" ja "Asiakirjojen lukeminen" (15:30 - loppu).

Ulla Tiililän videohaastattelu (45 min)

Katso video

Haastattelun aiheena kieli sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnissa. Haastattelu koostuu kolmesta osasta: "Hyvän kielen merkitys",  "Millaista on hyvä kieli?" ja "Selkokieli".

Maarit Rötsän videoluento:

Ensimmäinen osa: "Sosiaalihuollon Kanta-palvelut" (17 min). Katso video.

Toinen osa: "Kokonaisarkkitehtuuri" (14 min). Katso video.

Maarit Rötsän videohaastattelu (25 min):

Katso video

Haastattelun aiheena "Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintakirjaamisen haasteet". 

 

Kirjaamisfoorumia ylläpitää:

Vieritä ylös