Siirry sisältöön

Me valmennamme kirjaamisasiantuntijoita!

Kirjaamisasiantuntijan roolin voi räätälöidä itselle ja omalle organisaatiolle sopivaksi. Resurssit, organisaation rakenne ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, miten asiantuntija voi työtään tehdä. Kirjaamisasiantuntija voi esimerkiksi:

  • valmentaa työkavereitaan kirjaamiseen liittyvissä asioissa 
  • neuvoa ja opastaa arjen tilanteissa 
  • hakea tietoa ja ottaa asioista selvää
  • edistää valtakunnallisten toimintatapojen käyttöönottoa työyhteisössään
  • toimia työyhteisönsä suuna ja korvina kirjaamisverkostoissa 

Huom! Myös aiemmissa Kansa-koulu -hankkeissa valmennusta saaneet kirjaamisvalmentajat ovat nyt kirjaamisasiantuntijoita. Nimitys on muuttunut kuvaamaan asiantuntijoiden roolia paremmin.

Mitä tekee kirjaamisasiantuntija?

Katso kirjaamisasiantuntija Matias Valliston haastattelu, jossa Matias kertoo omia kokemuksiaan kirjaamisasiantuntijana toimimisesta!

Kun ryhdyt sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijaksi, saat...

  • neljän viikon mittaisen valmennuksen 
  • viimeisintä tietoa kirjaamisasioista 
  • tueksesi kirjaamisasiantuntijoiden verkoston 
  • vahvistusta ammatilliselle identiteetillesi 
  • työvälineitä ja vinkkejä asiantuntijana toimimiseen organisaatiossasi 

 

Kirjaamisfoorumia ylläpitää:

Vieritä ylös