Siirry sisältöön

Olemme valmentaneet sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoita

Kansa-koulu-hankkeet ovat valmentaneet työyhteisöihin tuhansia sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoita jo vuodesta 2015 lähtien.

Valmennuksemme on antanut kirjaamisasiantuntijoille laajat perustiedot hyvän kirjaamisen periaatteista ja sosiaalihuollon tiedonhallinnasta. Olemme tarjonneet asiantuntijoille myös välineitä ja neuvoja oman työyhteisön kirjaamisosaamisen kehittämiseen.

Valmennuksessa ei ole perehdytty yksittäisten asiakastietojärjestelmien käyttöön, vaan kirjaamisen sisältöön ja merkitykseen. Opit ovat siis olleet sovellettavissa erilaisten organisaatioiden tarpeisiin.

Valmennuksessa on käsitelty muun muassa kirjaamisen kieltä, eettisiä näkökulmia, osallisuutta, rakenteista kirjaamista, monialaiseen kirjaamiseen liittyviä kysymyksiä sekä henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteita. Valmennuksesta on myös saanut hyvän yleiskäsityksen sosiaalihuollon kirjaamiseen liittyvistä kansallisista muutoksista, jotka ovat edessä lähivuosina.

Maksutonta valmennusta järjestettiin verkossa 

Maksuton kirjaamisasiantuntijavalmennuksemme on suoritettu itsenäisenä opiskeluna digitaalisessa oppimisympäristössä. Valmentajamme tukivat osallistujia oppimisympäristössä valmennuksen ajan. Koko valmennuksen suorittaminen vei yhteensä noin 20–25 tuntia.

Valmennus ei ole sisältänyt kellonaikoihin sidottuja luentoja, joten osallistujat ovat voineet opiskella itselleen parhaiten sopivina ajankohtina. Valmennus on koostunut neljästä teemaviikosta. Kirjaamisasiantuntijaksi valmistuminen on edellyttänyt kaikkien teemaviikkojen hyväksyttyä suorittamista.

 

 

Kansa-koulun kirjaamisasiantuntijavalmennukset ovat päättyneet 

Kansa-koulu 5 -hanke järjesti viimeiset kirjaamisasiantuntijavalmennukset syksyllä 2023 ja keväällä 2024. Valmensimme sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita.

Kansa-koulu 6 -hankkeessa tuemme edelleen sosiaalialan kirjaamisosaamista. Seuraa siis edelleen viestintäkanaviamme! 

Valmennukseen osallistumisesta keskusteltu esihenkilön kanssa

Kirjaamisasiantuntijaksi valmistuminen on edellyttänyt, että kaikki valmennuksen teemaviikot tehtävineen on suoritettu hyväksytysti. Tästä syystä olemme edellyttäneet, että osallistumisesta ja valmennukseen liittyvästä ajankäytöstä on sovittu esihenkilön kanssa ennen valmennukseen hakemista.

Olemme toivoneet, että keskustelua on käyty myös mahdollisesta roolista työyhteisön tulevana kirjaamisasiantuntijana. Minkälaisia tehtäviä rooliin liittyy ja miten paljon työhön varataan aikaa? Valmennuksen hakulomakkeelle on täytetty esihenkilön yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus esihenkilön kanssa sovituista järjestelyistä.

Kirjaamisfoorumia ylläpitää:

 

Kansa-koulu 6 -hankkeen logo.

Euroopan unionin rahoittama / NextGenerationEU

Vieritä ylös