Siirry sisältöön
otsake-uus-3

Motivoi ja osallista

Kun olet tehnyt tarvittavat etukäteisjärjestelyt, olet valmis valmentamaan. Aluksi on hyvä esitellä osallistujille tilaisuuden idea, sisältö ja tavoitteet. Voit nostaa myös omakohtaisen kokemuksesi päivän teemasta ja kysyä myös osallistujien kokemuksia tai tietämystä käsiteltävästä teemasta. Kun pyrit löytämään linkin asian ja osallistujien arkityön välille, helpottuu asian ymmärrys ja oppiminen. Hyvä tilaisuus alkaa sillä, että herättelet kuulijoita miettimään, mitä he teemasta tällä hetkellä ajattelevat ja mitä haluaisivat oppia. Näihin ajatuksiin voidaan sitten myös palata tilaisuuden päätyttyä.

Valmennuksen onnistumisessa tärkeää on hyvän valmennusilmapiirin luominen. Ilmapiirin luomiseen vaikuttaa tietenkin se, onko tilaisuus järjestetty etänä vai livetilaisuutena. Valmennukseen osallistujien kiinnostuksen ylläpitämiseen on erilaisia keinoja ja kuulijoiden osallistaminen kannattaa aina.  

Kuulijoiden kiinnostuksen ylläpitämistä helpottaa se, kun esiinnyt sinulle itsellesi luontevalla tavalla. Sinun ei tarvitse lukea diaesityksiä sanasta sanaan, vaan voit poimia vain olennaisimpia asioita joistakin dioista. Etukäteen harjoittelemalla voit kokeilla, mikä sinulle toimii parhaiten. Keskity valmennustilaisuuden vetämiseen ja anna mennä!  

Äänen kuuluvuus on olennainen asia, olipa kyseessä sitten etä- tai livetilaisuus. Harjoittele diojen ääneen puhumista ja pyydä palautetta äänenkäytöstäsi. Joskus on tarpeen tietoisesti nopeuttaa tai hidastaa puhetta, mutta oma luonteva tyyli on yleensä paras. Älä matki ketään! Livetilaisuuksissa puhu kuulijoihin päin, älä näyttöön tai lattiaan. Etätilaisuuksissa puhu suoraan eteenpäin, mikrofoniin. Älä pysähdy takelteluun, änkytykseen tai sanavirheisiin. Niitä sattuu kaikille ja harva kuulija niistä pahastuu. 

Voit itse päättää ohjeistatko kuulijoita esittämään kysymyksiä kesken esityksen vai vasta esityksen jälkeen. Osallistujan esittäessä kysymyksen, keskity kuuntelemaan. Jos et ymmärtänyt kysymystä, pyydä kysyjältä lisätietoa. Muista, että kirjaamisasiantuntijankaan ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin kysymyksiin! Kerrot asioista ammattilaisena toisille ammattilaisille. Jos kysymys on hankala, voi kysyä muilta osallistujilta, onko heillä tietoa tai mielipidettä asiasta. Hyödynnä muutenkin oman organisaatiosi asiantuntemusta. Jos kysymyksiin ei löydy vastausta oman organisaation sisältä, voit kääntyä aluekoordinaattoreiden puoleen. Joskus kysymykset ovat sellaisia, että niihin on hyvä pyytää linjaus esim. THL:lta. Kysyjälle voit todeta, että selvittelet asiaa ja sopikaa yhdessä, miten asiaan palataan.  

Osallistavien menetelmien käyttö on aina hyvä suunnitella tarkasti etukäteen, mutta kuitenkin niin, että voit lennosta muuttaa suunnitelmia. Aina eivät hyvätkään suunnitelmat nimittäin toteudu. Livetilaisuuksissa osallistavia menetelmiä voivat olla esim. pariporinat tai pienryhmäkeskustelut. Näihin löytyy paljon vinkkejä esim. Hanna Alaniska: Aktivoivia menetelmiä oppimiseenEtätilaisuuksissakin voidaan käyttää erilaisia osallistavia menetelmiä, jotka jäljittelevät livetilaisuuden toimintaa. Vinkkejä etätilaisuuden järjestämiseen löytyy erilaisista oppaista esim. Jyväskylän yliopiston etäwebinaariopas Zoom tai Päivi Timosen Toimiva etäwebinaari.  

Joskus osallistujien keskustelua voi joutua myös hillitsemään. Tällöin on hyvä sopia siitä, missä ja milloin keskustelua voi jatkaa: esim. yksikköpalaverit tai kehittämispäivät.  

VALMENNUSKERTA ONNISTUU, KUN 

  • Kerrot aluksi tiiviisti ja selkeästi sen mitä nyt opiskellaan
  • Tuot seuraavaksi koulutuksen tärkeyden ja hyödyn esille vastaanottavan organisaation kannalta  
  • Kysyt välillä, kenelle asia on jo tuttua ja ketkä pitävät sen oppimista tarpeellisena  
  • Kertaat keskeiset asiat ja muodostat niistä kokonaisuuden  
  • Linkität asiat osallistujien kokemuksiin esimerkiksi kysymyksillä: ”käsi ylös, kuinka moni on….”  
  • Kyselet mitä jäi kuulijoiden mieleen ja miten annettua tietoa voi soveltaa omassa työssä (myös ryhmissä tai pareittain) 
  • Kertaat lopussa ydinasiat  
  • Kiität mielenkiinnosta (mukaillenKupias & Koski 2012) 
Vieritä ylös