Siirry sisältöön
otsake-uus-3

Tunne yleisösi

Kirjaamisasiantuntijana olet muutoksentekijä. Rooliasi valmentajana helpottaa, jos perehdyt aikuisena oppimisen lainalaisuuksiin. Voit pohtia oppimisen eri tapoja oman oppimisesi näkökulmasta mutta erityisesti kohderyhmäsi osalta, kun valmennat itse muita. Oppiminen on muutosta tiedoissa, ajattelutavoissa, asenteissa ja tunteissa. Oppiminen on muutosta myös toimintatavoissa ja käyttäytymisessä. 

Muutos voi tapahtua tavoittelematta, tavoitellusti ja ohjatusti. Kirjaamisasiantuntijana voit tukea muita oppimisen polulla. Muutos tapahtuu aina suhteessa oppijan taustaan ja käsitykseen omasta itsestään. 

Kiinnostus ja motivaatio ovat keskeisiä oppimisessa. 

Aikuinen oppijana

Olemme oppijoina erilaisia 

  • 40 % oppii parhaiten lukemansa tai näkemänsä
  • 30 % oppii parhaiten kuulemansa
  • 30 % oppii ensisijaisesti kehonsa kautta vastaanottamansa, siis tekemällä, kokeilemalla, käsin kirjoittamalla

Osallistujien erilainen tapa oppia on hyvä tiedostaa, kun suunnittelet valmennusta tai opetustuokioita. 

Kyky oppia säilyy iän karttuessa, mutta oppimistavoissa voi tulla muutoksia. Iän myötä asianhallintakyky paranee, mutta muistin kuormituskyky heikkenee. Erilaisten asioiden ulkoa oppiminen vaikeutuu, mutta elämän tuoma kokemus auttaa asioiden ymmärtämisessä ja arkipäiväistämisessä. Aikuisen oppiminen pohjautuu aiemmin opittuun. Oppiminen tehostuu, jos sen voi linkittää aiemmin koettuun tai opittuun.

Aikuinen myös arvottaa helpommin oppimisen hyödyllisyyttä. Huomioi, että automatisoituja rutiineja voi olla vaikeampi poisoppia. Aikuisiässä oppimisen tärkeäksi säätelijäksi nouseekin kyky ja suhtautuminen muutokseen.

Oppimisen kannalta on myös tärkeää, kuinka opiskelija suhtautuu oppimiseen ja kuinka paljon hän saa kannustusta. Kannustuksella on suuri merkitys oppimiseen ja siihen, kuinka innokkaasti oppija pyrkii asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi Rastor instituutin Aikuisen oppijan oppaasta löydät hyviä vinkkejä oppimisesta ja siitä, miten kehityt omassa tekemisessäsi. 

Muutosvastarinta

Muutoksentekijä kohtaa aina muutosvastarintaa. Muutos voi tuntua kritiikkinä suhteessa nykyiseen tilanteeseenMuutos koetaan usein uhaksi ja tuntematonta onkin rationaalista pelätäJatkuva muutos voi uuvuttaa ja lisää kyynisyyttä 

Kirjaamisasiantuntijana olet oppinut paljon sosiaalihuollon tiedonhallinnasta ja kirjaamisen kehittämisestä. Kun jaat osaamistasi työyhteisössä muille, on hyvä tiedostaa, että muut saattavat olla eri tietämisen ja ymmärtämisen tasolla kuin sinä.

Tällöin voit ehkä havaita muutosvastarintaa. Vastustaessaan ihminen työstää uutta asiaa. Keskustelulle ja epäilyille on hyvä antaa tilaa, sillä puhuminen auttaa yhteisen ymmärryksen luomisessa. Muutos ei ole aina kaikkien kannalta hyvä asia ja tämä on syytä tiedostaa.

Kuuntele Alivaltiosihteerin esittely muutosvastarinnasta :) 

Muutosvastarinta (videon kesto 2:10) 

Vieritä ylös