Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Kansa-koulu-hankkeiden Howspace-työtilojen aineisto

Tämä on Oy VASSO Ab:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.4.2023.

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Oy VASSO Ab
Y-tunnus: 1796674-1

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Hankejohtaja Marianna Heikkilä
marianna.heikkila[at]vasso.fi | 050 543 7755

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat kirjaamisasiantuntijavalmennuksen kehittäminen ja markkinointi, yhteiskehittäminen, sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen liittyvän tilannekuvatiedon kokoaminen sekä Kansa-koulu-hankkeissa tehtävää työtä ohjaavien tukitarpeiden kerääminen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat jotkin tai kaikki seuraavista tiedoista:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • rekisteröidyn koulutus ja nykyinen työtehtävä
  • rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation toteuttamat sosiaalihuollon palvelutehtävät
  • rekisteröidyn organisaation sektori ja pääasiallinen toiminta-alue
  • rekisteröidyn Howspace-työtilaan tuottamat keskustelu- ja kyselyaineistot.

Aineistoksi taltioidaan myös Howspace-työtilan analytiikkaa, kuten alustan käyttöaikoja.Tietoja kerätään Kansa-koulu-hankkeiden toiminnan ajan. Tiedot säilytetään hankkeiden päättymisestä 4 vuotta. 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot saadaan, kun rekisteröity antaa henkilötiedot kirjautumalla Kansa-koulu-hankkeen ylläpitämään Howspace-työtilaan ja tuottamalla tietoja alustalla.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Howspace-työtilan käytön yhteydessä Howspace Oy:lle tallentuu osallistujan nimi, sähköpostiosoite sekä sellaiset muut henkilötiedot, jotka osallistuja itse antaa alustalle. Lisäksi Howspace Oy:lle tallentuu alustan käytöstä anonyymiä teknistä dataa. Howspace Oy käyttää dataa palvelunsa kehittämiseen. Howspace Oy käyttää oppimisalustalla myös evästeitä, jotka esimerkiksi tallentavat osallistujan käyttäjätunnukset, salasanat ja kielivalinnat. Nämä evästeet osallistuja voi halutessaan kytkeä pois käytöstä. Osallistujien verkkoalustalla käymät keskustelut eivät tallennu Howspace Oy:lle, vaan ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjä Oy VASSO Ab:n käytössä. Howspace Oy:n tietosuojakäytännöistä löytyy lisätietoa osoitteesta www.howspace.com/privacy-policy 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Vieritä ylös