Siirry sisältöön

Asiakasasiakirjalain 20 § mainitsee “erillisen asiakirjan”. Onko tälle tulossa erillistä asiakirjamäärittelyä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiakirjalain 20 § viittaa tässä tilanteeseen, jossa asiakkaan asiaa hoidettaessa tulee esille arkaluonteisia tietoja, jotka eivät koske kyseistä asiakasta, vaan jotain muuta henkilöä. Tällaisia tietoja ei kirjata sen asiakkaan asiakirjoihin, jonka asian hoitamisessa tiedot ovat tulleet esiin. Jos tiedot ovat sellaisia, jotka liittyvät kyseisen henkilön sosiaalihuollon…

Lue lisää

Miten sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 4 §:n kirjaamisvelvoitetta tulisi tulkita, kun yksityinen palveluntuottaja tuottaa palveluita muulla tavalla kuin ostopalveluna tai sopimukseen perustuen?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen yksityisesti on luvanvaraista toimintaa. Siksi yksityisellä sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajalla ei ole oikeutta itse tuottaa sosiaali- tai terveydenhuoltoa asiakkailleen, vaan siihen tarvitaan erillinen, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettu lupa. Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille…

Lue lisää

Velvoittaako asiakasasiakirjalain kirjaamisvelvoite ostopalvelun palveluntuottajaa kirjaamaan myös asiakaskertomusluonteista päivittäiskertomusta?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kirjaamisvelvollisuus koskee sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan asiakastyöhön osallistuvaa henkilöstöä. Asiakastyöstä kirjataan tarpeelliset ja riittävät tiedot asiakasasiakirjalain 4 §:n mukaisesti. Paras ratkaisu olisi, että kunta ja ostopalvelun tuottaja kävisivät yhdessä läpi sen, mitä kirjataan, ts. mitä palvelun halutaan sisältävän. Ohjenuoraa löytyy alla olevasta asiakasasiakirjalain 4 §:stä ja…

Lue lisää

Koskeeko asiakasasiakirjalaki myös myös vastaanottokeskuksia, jotka eivät tee sosiaalihuoltoa, mutta kylläkin sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia sosiaalipalveluja?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ei voi olla tekemättä sosiaalihuoltoa, jos tuottaa sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia sosiaalipalveluja. Sosiaalihuoltolain 14 § koskee kunnallista sosiaalihuoltoa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan vastaanottokeskuksen toiminta ei ole sosiaalihuoltoa eikä sosiaalipalvelua. Asiakasasiakirjalaki ei myöskään koske vastaanottokeskuksia, vaan kunnallista sosiaalihuoltoa ja yksityisiä sosiaalipalveluja. Koska vastaanottokeskuksen palveluita ei ole määritelty…

Lue lisää

Kenellä on kirjaamisvelvollisuus, kun asiakas hankkii palveluja kunnan hyväksymältä palvelusetelituottajalta?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kirjaamisvelvollisuus koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa, niin järjestäjiä, tuottajia kuin toteuttajiakin. Mikäli kunta on järjestänyt  esimerkiksi vammaispalvelut siten, että se on myöntänyt kuntalaiselle palvelusetelin, jonka avulla kuntalainen voi hankkia kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta palvelut, on tällä yksityisellä palveluntuottajalla velvollisuus kirjata tiedot omaan asiakastietojärjestelmäänsä. Palvelunjärjestäjä, eli kunta, on kuitenkin…

Lue lisää
Vieritä ylös