Siirry sisältöön

Arkistoidaanko kansainväliseen adoptiopalveluun liittyvät asiakirjat sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Adoptiolaissa on määritelty kaksi erillistä palvelua. 4. luku koskee adoptioneuvontaa ja 5. luku kansainvälistä adoptiopalvelua. Adoptioneuvonta on sosiaalipalvelu, ja sille on olemassa määritelmä Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa ei ole määritelty kansainvälistä adoptiopalvelua, koska se ei ole myöskään sosiaalipalvelujen luokituksessa. Kansainvälisen adoptiopalvelun palveluntarjoajat ovat adoptiolautakunnan luvan saaneita toimijoita.…

Lue lisää

Miten hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset otetaan huomioon Kanta-palveluissa? Mikä on näiden päätösten päätöspykälä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Sosiaalihuoltolain 46 §:ssä tarkoitettu kokoava päätös koskee asiakkaan taikka hänen huolenpidostaan vastaavan henkilön tarvitsemia sosiaalipalveluja. Säännöksellä tavoitellaan yhtä, kokoavaa päätöstä, mutta mikäli sen tekeminen on teknisesti haasteellista, voidaan asia ratkaista myös erillisillä päätöksillä. Suuria teknisiä muutoksia tietojärjestelmiin ei tässä vaiheessa ole välttämätöntä tehdä. Koska päätös on…

Lue lisää

Missä aallossa julkisen puolen mielenterveyspalvelut siirtyvät Kantaan?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja:Kelan Kanta-palvelut Jos ymmärrän kysymyksen oikein, niin keskeistä tässä tilanteessa on tunnistaa, miten organisaatiossa on määritelty se, mihin palvelutehtävään toteutettavat sosiaalipalvelut kuuluvat. Tai voivatko tuotettavat palvelut asiakkaan tilanteesta ja tuentarpeista riippuen kuulua myös eri palvelutehtäviin? Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 22 ja 28 pykälien mukaan kaikista sosiaalihuollon henkilörekistereihin talletettavista asiakasasiakirjoista tulisi tälläkin hetkellä käydä ilmi,…

Lue lisää

Tuleeko yksityisille palveluntuottajille Kantaan siirtyessä myös yhteiset asiakasasiakirjat?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kansa-koulu III -hanke Yksityisen palveluntuottajan tehtävä on liittyä Kanta-palvelujen asiakkaaksi ja ottaa Potilastiedon arkisto tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto käyttöönsä, mikäli organisaatio arkistoi asiakas ja potilasasiakirjat sähköisesti. Määräys ja liittymisvelvoitteen aikataulu on tulossa voimaan asiakastietolaissa 784/2021 (1.11.2021) Kanta-palvelujen tuotantokäytön aloittaminen edellyttää käyttöönottavalta organisaatiolta mm. että valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit on otettu käyttöön. Sosiaalihuollon…

Lue lisää

Mikä taho hallinnoi palveluntuottajien mahdollisuuksia päästä käyttämään Kanta-palvelua yksittäisten asiakkaiden asioissa? Esimerkiksi asiakkuuden päättyessä pääsyn tietoihin pitäisi myös päättyä.

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kansa-koulu III -hanke Tulkitsimme kysymyksen siten, että kysyjä haluaa tietää mikä taho toimii rekisterinpitäjänä ja Kantaan liittyvänä osapuolena yksityisen palveluntuottajan tuottaessa palvelua julkiselle sektorille. Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen määrittelyistä vastaavat Kela ja THL. Sote-organisaatio vastaa palvelun käyttöönotosta ja käyttöönottoprosessin toteuttamisesta. Tietojärjestelmätoimittajat vastaavat siitä, että tietojärjestelmät ovat Kanta-yhteensopivia. Julkisessa sosiaalihuollossa asiakastietojen rekisterinpitäjänä toimii palvelujen järjestämisestä…

Lue lisää
Vieritä ylös