Siirry sisältöön

Voiko tutustumiskäynnille tulleen henkilön tietoja katsoa, kun tavoitteena on arvioida palvelun sopivuutta?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ei voi katsoa. Tutustumiskäynti ei muodosta vielä asiayhteyttä. Asiayhteyden tekninen todentaminen edellyttää palveluyksikön asiakkuutta siinä yksikössä, jossa asiakastietoja käsittelevä ammattihenkilö työskentelee. Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassa asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Samalla päivitetään myös potilasasiakirja-asetusta. Asetukset perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki,…

Lue lisää

Katsotaanko palveluyksiköksi fyysinen yksikkö?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kansa-koulu III -hanke Palveluyksikkö voi toimia useissa eri toimipisteissä. Asiayhteyden todentaminen perustuu siihen, että ammattihenkilö työskentelee siinä palveluyksikössä, jossa asiakkaana olevan henkilön asiaa käsitellään. Käyttöoikeudet voidaan määrittää palveluyksikön asiakkuuksiin, mutta asiayhteys asiakkaaseen on oltava tietojen katsomiseksi.

Lue lisää

Voiko hoitaja kirjata toisen hoitajan puolesta, mikäli tämän kielitaito ei riitä kirjaamiseen?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kansa-koulu III -hanke THL:n vastausta täydentäen Kirjaamisvelvollisuus koskee kaikkia asiakastyöhön osallistuvia. Ammattihenkilöllä pitää olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Valvira tarkistaa hakijan kielitaidon ja työnantajan velvollisuus on arvioida, että henkilöllä on riittävä kielitaito työtehtäviinsä. Oleellista tässä on se, että jokainen kirjaaja on itse vastuussa kirjaamistaan tiedoista, ja…

Lue lisää
Vieritä ylös