Siirry sisältöön

Voiko yksityinen palveluntuottaja kirjata rakenteellista toteuttamissuunnitelmaa asakkaan arjesta?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Käytännöistä sovitaan palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välisessä ostopalvelusopimuksessa. Toteuttamissuunnitelma on hyvä laatia yhteistyössä ja se linkittyy vahvasti järjestämissuunnitelmaan. Kaikki sosiaalihuollon asiakastyössä laadittavat asiakirjat ovat sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan laatimat.

Lue lisää

Mihin tulee kirjata perhehoidossa sijoitettuina olevien lasten perhehoitajien kanssa käydyt tapaamiset ja keskustelut, jotka eivät kuulu lapsen asiakirjoihin, mutta ovat oleellisia palvelun tuottamisen kannalta?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Organisaatio voi perustaa perhehoitajarekisterin ja halutessaan hankkia kirjaamisalustan tätä varten tietojärjestelmätoimittajalta esim. olemassa olevaan asiakastietojärjestelmään. Koska kyse ei ole sosiaalihuollon asiakastiedoista, eikä tietoja tallenneta Kantaan, ei THL:llä ole tähän muuta kommentoitavaa, vaan tämä on enemmänkin organisaation ja tietojärjestelmätoimittajan välinen asia.

Lue lisää

Miten turvakotien asiakirjat tulevat näkymään Kanta-palveluissa?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Turvakotien asiakastyö kirjataan THL:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. THL:n antamassa käyttöoikeusmääräyksessä on määritelty turvakotipalvelun toteutuksessa syntyvien asiakastietojen käyttöoikeuksista, että niitä voi käsitellä ainoastaan ne, jotka osallistuvat turvakotipalvelun antamiseen. Tällä on haluttu varmistaa arkaluonteisten tietojen käyttö mahdollisimman vähiin. Käyttöoikeusmääräys kumoutuu 1.11.2021, kun asiakasasiakirjalain muutokset tulevat voimaan. Jatkossa käyttöoikeuksista säädetään STM:n asetuksella, jossa…

Lue lisää

Mitä lomaketta käytetään, kun tehdään virka-apupyyntö poliisille?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Jos virka-apupyyntö tehdään poliisille, kannattanee käyttää poliisin määrittelemää rakennetta. En osaa vastata siihen, mitä poliisi hyväksyy, mutta jos ja kun heillä on sitä varten määriteltynä lomake, sitä lienee syytä käyttää. Meillä on nyt selvitettävänä STM:n kanssa se, tallennetaanko virka-apupyyntöjä Kanta-arkistoon. Terveydenhuollossahan näin ei tehdä. Jos linjaus…

Lue lisää
Vieritä ylös