Siirry sisältöön

Kirjaako psykologi sosiaalihuollon rekisteriin, kun hän antaa sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa?

Vastaus julkaistu: 01/2022 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL & Kansa-koulu III -hanke

Kun psykologi antaa sosiaalihuoltolain mukaista neuvontaa, hänen kirjauksensa kuuluvat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Silloin kun hänen työtehtävänsä ovat potilaan hoitoa, hän kirjaa potilastietoja. Ne tulee tallentaa potilasrekisteriin, joka on sosiaalihuollon asiakasrekisterin osarekisteri.

Sosiaalihuollon potilasrekisterissä olevaa psykologin kirjaamaa tietoa ei toistaiseksi välitetä Potilastiedon arkistoon, vaikka se olisi ko. yksikössä käytössä olevassa järjestelmässä teknisesti mahdollista. Mikäli puheterapeutti toimii samassa sos.huollon yksikössä kuin psykologi, hänellä on oikeus katsella samassa rekisterissä olevia asiakas- ja potilastietoja ilman asiakkaan suostumusta, mikäli hänellä on asiakkaaseen asiayhteys. Vastaavasti psykologi voi katsoa terapeutin kirjauksia. Jos puheterapeutit ovat toisen organisaation, kuten terveyskeskuksen alaisuudessa, mutta toimivat sos.yksikön psykologin työparina, heillä on oikeus katsoa sos.yksikön rekisterissä olevia asiakkaansa tietoja asiakkaan suostumuksella. Oikeuksia hallinnoidaan organisaatiossa järjestelmätasolla käyttövaltuuksin.  Ks. tarkemmin ohje sosiaalipalveluissa syntyvien potilastietojen kirjaamisesta”

Vieritä ylös