Siirry sisältöön

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalipalveluista mainitaan palvelutarpeen selvittäminen. Onko kyse eri asiasta kuin sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kyse on samasta asiasta. Erona kuitenkin on se, että ikälaki velvoittaa selvittämään asiakkaan palvelutarpeen sekä sosiaalipalvelujen että terveyspalvelujen osalta.

Vieritä ylös