Siirry sisältöön

Missä aallossa julkisen puolen mielenterveyspalvelut siirtyvät Kantaan?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja:Kelan Kanta-palvelut

Jos ymmärrän kysymyksen oikein, niin keskeistä tässä tilanteessa on tunnistaa, miten organisaatiossa on määritelty se, mihin palvelutehtävään toteutettavat sosiaalipalvelut kuuluvat. Tai voivatko tuotettavat palvelut asiakkaan tilanteesta ja tuentarpeista riippuen kuulua myös eri palvelutehtäviin?

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 22 ja 28 pykälien mukaan kaikista sosiaalihuollon henkilörekistereihin talletettavista asiakasasiakirjoista tulisi tälläkin hetkellä käydä ilmi, mihin palvelutehtävään ne liittyvät. Lainsäädännön nojalla THL on antanut määräyksen (1/2016) sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta. Lisätietoa:

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille.
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista.

Lisäksi on hyvä huomioida, että asiakastietolain (784/2021) siirtymäsäännöksessä (52 §) asetetut palvelutehtäväkohtaiset asiakirjojen tallennuksen määräajat on ns. viimeistään aikoja. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon voi alkaa tallentaa esimerkiksi päihdehuollon palvelutehtävään kuuluvissa sosiaalipalveluissa syntyneitä rakenteisia asiakirjoja jo aiemmin, jos organisaatiossa käytössä oleva tietojärjestelmä sen mahdollistaa.

Asiakastietolaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 784/2021)
Asiakastietolaki ja Kanta-palvelut

Vieritä ylös