Siirry sisältöön

Miten Kantaan liittyminen tapahtuu, jos yksityisellä palveluntuottajalla on käytössään palvelun järjestäjän tietojärjestelmä ja mahdollisesti myös erillinen järjestelmä itse maksavia asiakkaita varten?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tämä täsmentyy varmasti sote-uudistuksen edetessä, miten pelkästään ostopalvelua tekevät, vain järjestäjän järjestelmää käyttävät palvelunantajat liittyvät. Tällaisessa tilanteessa palveluntuottaja itse on rekisterinpitäjänä ja tämän hetken näkemyksen mukaan tällainen palvelunantaja liittyisi Kantaan omalla asiakastietojärjestelmällä, koska myös tällä tavoin tuotetun tiedon tulisi olla Kannassa. Näin toimitaan yksityisessä terveydenhuollossa, oman potilastietojärjestelmän kautta liittyminen. Kanta-palveluihin on tulossa myös palvelunjärjestäjän rekisterin kirjaamisen toiminnallisuus.

Myös itse maksavien asiakkaiden tietojen tulisi olla Kannassa ja yritykset ovat itse rekisterinpitäjiä näille tiedoille. Liittymisvelvoitteista myös näiden osalta tullaan säätämään asiakastietolaissa.

Vieritä ylös