Siirry sisältöön

Onko jatkossa niin, että esimerkiksi tieto lastensuojelun asiakkuudesta näkyy myös muiden palvelutehtävien- ja yksiköiden työntekijöille?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Sosiaalihuollon asiakkuusasiakirja sisältää sosiaalihuollon asiakkuuden alkamisen ja päättymisen ajankohdat, mutta myös tiedon siitä, missä palvelutehtävissä ja palveluyksiköissä asiakkaan asioita käsitellään ja missä palveluyksiköissä sosiaalipalveluja toteutetaan. Jatkossa alaikäisen lastensuojelua saavan asiakkaan asiakkuusasiakirjaan merkitään myös lastensuojelun asiakkuuden alkamisaika. Käyttöoikeusmääräyksen mukaan asiakkuusasiakirjan tietosisältö on sosiaalihuollon palvelunjärjestäjän asiakastyötä tekevän henkilöstön käytettävissä riippumatta käyttöoikeuksien laajuudesta. Kun käyttöoikeusasetus kumoutuu 1.11.2021, tästä tullaan säätämään STM:n käyttöoikeusasetuksessa.

Vieritä ylös