Siirry sisältöön

Onko kaikki kotouttamistyö sosiaalihuoltoa ja laaditut asiakasasiakirjat sosiaalihuollon rekisteriin kuuluvia? Miten sosiaalityöntekijän tekemä kotoutamisen edistäminen eroaa sosiaalityöstä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kotoutumislaissa kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta sekä vastuu kotouttamisohjelman laatimisesta. Kunnalle asetetut tehtävät ovat sosiaalihuoltoa, mutta TEM:n vastuulla oleva toiminta ei sitä ole. Sosiaalihuollon asiakastietomalliin on sisällytetty ne asiakasasiakirjat, jotka talletetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Kototutumisen edistäminen on palvelu, jota voi olla toteuttamassa eri ammattinimikkeillä toimivia ammattihenkilöitä. Kotoutumisen edistämisen ja sosiaalityön suhde on samantapainen kuin esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalityön tai sosiaalipäivystyksen ja sosiaalityön. Palvelut eroavat ”perussosiaalityöstä” työmenetelmiensä, tavoitteidensa tai toteutustapansa osalta sen verran, että on nähty hyväksi luokitella ne eri palveluiksi. Näin pystytään erittelemään menetelmiltään, tavoitteiltaan tai toteuttamistavoiltaan erilaisia palveluja esimerkiksi seurannan, johtamisen ja tilastoinnin tarpeisiin.

Sosiaalihuollossa kyse on kotoutumisen edistämisen palvelusta silloin, kun työn tavoitteet tähtäävät selkeästi kototutumisen edistämiseen. Kotoutumisen edistämistä sosiaalipalveluna joudutaan kuitenkin tarkastelemaan vielä uudelleen mm. SOTE-uudistuksen näkökulmasta.

Vieritä ylös