Siirry sisältöön

Sosiaalihuollon toimintayksikköön ostetaan sosiaalipalvelun toteuttamisen yhteydessä terveydenhuollon palvelua lääkäriltä. Mihin rekisteriin lääkärin kirjaamat tiedot kuuluvat?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on sosiaalihuollon palveluyksikön oma työntekijä, joka osallistuu sosiaalipalvelun antamiseen, niin silloin hänen kirjaamansa potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon toimintayksikön rekisterin potilastietoja sisältävään osarekisteriin.

Ostopalvelulääkäri voi olla itsenäinen ammatinharjoittaja tai terveydenhuollon palvelunantajan työntekijä. Silloin hän tallentaa syntyvät potilastiedot terveydenhuollon potilasrekisteriin myös silloin, kun toimii sosiaalihuollon palveluyksikön tiloissa. Vastauksen lähteenä on Ohje sosiaalipalveluissa syntyvien potilastietojen kirjaamisesta. Lisätietoja voi lukea ”Monialaisen yhteistyön kirjaaminen” -oppaasta.

Vieritä ylös