Siirry sisältöön

Sosiaalihuoltolaissa (41§) ja terveydenhuoltolaissa (32§) on säädetty monialaisesta yhteistyöstä. Onko järjestöillä velvollisuus osallistua palvelutarpeen arviointiin tai antaa lausuntoja olosuhdeselvitykseen (lapsenhuoltolaki 15§) liittyen?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toisin sanoen kysymyksessä olevassa tilanteessa järjestöillä ei ole nimenomaista velvollisuutta osallistua palvelutarpeen arviointiin tai antaa lausuntoja olosuhdeselvitykseen liittyen. (STM 12/17): SHL 41 § koskee vain viranomaisten velvollisuutta osallistua vastaavan työntekijän pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen, eli järjestöillä ei ole velvollisuutta osallistua palvelutarpeen arviointiin. (”Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen.”)

Vieritä ylös