Siirry sisältöön

Sosmetasta ei löydy yhteistyölupaa, jolla asiakas antaa luvan olla yhteydessä lähimmäiseensä tai viranomaisiin ja luovutuslupa koskee Kanta-palveluiden välityksellä tapahtuvaa luovuttamista. Kirjataanko esim. puhelinyhteydellä tapahtuva tietojenanto vain asiakastietojärjestelmään?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Aivan oikea havainto, luovutuslupa koskee ainoastaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston sisällä tapahtuvaa tietojen luovutusta. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ulkopuolella tapahtuvissa luovutuksissa asiakkaalta pitää olla yksilöity suostumus tiedon luovuttamiseen/pyytämiseen. Tämän lisäksi käytetään asiakaskertomusmerkintöjä tilanteen mukaan. Sosmetasta löytyvät asiakaskertomusmerkinnät Merkintä asiakasta koskevien tietojen pyytämisestä tai saamisesta, ja Merkintä asiakastietojen luovuttamisesta. Näiden merkintöjen liitteeksi voi laittaa asiakkaan antaman suostumuksen, ja kertomusmerkintään kuvataan tarkemmin tietoja, joita on luovutettu tai saatu.

Vieritä ylös