Siirry sisältöön

Tuleeko olosuhdeselvityksen laatimiseen liittyvistä tapaamisista kirjata kuvauksia vai ainoastaan tieto siitä, että selvitys on laadittu?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Olosuhdeselvitys ja siihen liittyvät muut kirjaukset eivät ole sosiaalihuollon asiakastietoa, koska kyse on tuomioistuimen asiasta. Olosuhdeselvityksiä ja tähän prosessiin liittyviä muita merkintöjä ei täten tallenneta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Vieritä ylös