Siirry sisältöön

Tuleeko yksityisille palveluntuottajille Kantaan siirtyessä myös yhteiset asiakasasiakirjat?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kansa-koulu III -hanke

Yksityisen palveluntuottajan tehtävä on liittyä Kanta-palvelujen asiakkaaksi ja ottaa Potilastiedon arkisto tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto käyttöönsä, mikäli organisaatio arkistoi asiakas ja potilasasiakirjat sähköisesti. Määräys ja liittymisvelvoitteen aikataulu on tulossa voimaan asiakastietolaissa 784/2021 (1.11.2021)

Kanta-palvelujen tuotantokäytön aloittaminen edellyttää käyttöönottavalta organisaatiolta mm. että valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit on otettu käyttöön. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain §9 mukaan THL määrää asiakasasiakirjojen rakenteet ja tietosisällöt. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet on kuvattu Sosmeta-palvelussa.

Sosmetan asiakirjarakenteet eivät ole kirjaamispohjia, vaan niiden pohjalta toteutetaan erilaisia kirjaamisalustoja asiakastietojärjestelmiin.
Lähtökohtaisesti tulee siis käyttää kansallisesti määriteltyjä asiakasasiakirjarakenteita.

Vieritä ylös